Lütfi ERGÜN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Tanısal Radyolojide Kullanılan Panel Dedektörlerde Gürültü Analizi

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 24/07/2015

Saat: 10:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu