Mahmut Anıl USLU Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Bilgisayarlı Tomografide Meme Dozlarının Ölçülmesi ve Görüntü Kalitesi ile Birlikte Değerlendirilmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Doğan BOR

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 06/02/2014

Saat: 14:30

Yer: Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü