Öğrenci İşleri


Adı Soyadı : Serpil YURDAKUL
Telefon :(312) 212 85 77  / 2706
E-mail : yurdakul@ankara.edu.tr
 
 


 

Mali İşler
 

emine
 
 
 Adı Soyadı : Emine ÖZYILDIRIM
Telefon :(312) 212 85 77 / 2727
E-mail : eozyildirim@ankara.edu.tr
 
 
 
 
 
 
Adı Soyadı : Mehmet Ali Sarpkaya
Telefon :(312) 212 85 77 / 2743
E-mail : sarpkaya@eng.ankara.edu.tr
 
 
 

 
 
Adı Soyadı : Hilal KÖYTEPE 
Telefon :(312) 212 85 77 / 2727
E-mail : 
 
 
 
 
Görevleri : 1. Mali işlemlerde güncelleşen konularda kurslara katılmak, program geliştirmek ve bu programları Enstitü yapısına adapte etmek 2. Enstitü personelinin özlük dosyalarını tutmak; gerekli özlük işlerini ve yazışmalarını yürütmek, 3. Akademik ve idari personelin maaş bordrolarını hazırlamak 4. Tahakkuk işlemlerini yürütmek 5. Her mali yıl içersinde Enstitünün bir yıl sonraki bütçesini hazırlamak 6. Enstitünün harcama kalemlerini yasa ve yönetmelikler içerisinde kullanımını sağlamak 7. Yurt içi ve dışı geçici ve sürekli görev yolluklarını hazırlamak 8. Ambar kayıtlarının ve demirbaş kayıtlarının tutulmasını sağlamak 9. Ayniyatların hazırlanmasını ve takibini yapmak 10. Sorumlu ve görevli olduğu konularda yetkili müdür yardımcısına ve müdüre düzenli olarak ve istenildiğinde bilgi vermek ve direktifleri doğrultusunda çalışmak 11. Mali işler bürosunda çalışan personelin yaptığı görevleri doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak
Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili Olduğu İç ve Dış Birimler : Enstitü Müdürü ve Enstitü Sekreterine karşı sorumludur. Rektörlükte Bütçe Dairesi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ile ilişkilidir.