Dersin Amacı :

Manyetik Rezonans Görüntülemede kullanılan temel görüntüleme
teknikleri ve bunlar arasında ön plana çıkan hızlı görüntüleme
tekniklerini kavrama

Öğrencinin Kazanımları:

MRG de sinyal kaydı, k-uzayı kavramı ve Fourier Dönüşümü, veri
elde etme, çözünürlük, temel görüntüleme teknikleri ile
günümüzde değişik amaçlar için kullanılan hızlı görüntüleme
tekniklerinin kavranmasıdır.

İŞLENEN KONULAR:

1. Fourier Dönüşümü ve k-Uzayı Kavramı

2. Frekans ve faz kodlaması

2. Çözünürlük, örtüşme ve sınırlı örnekleme

3. Temel görüntüleme teknikleri

4. Hızlı görüntüleme teknikleri

5. Canlı spektroskopik görüntüleme

6. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme

7. MRG de görüntü kontrastı

8. Fonksiyonel MRG (fMRG)

9. Görüntü kusurları

10. Görüntüleme Donanımı ve MRG güvenliği