Mehmet Refik TOPTANCI Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Muğla/Milas Beçin Antik Kazı Alanında Bulunan Bey Hamamı Yapısının Lüminesans Teknikler Kullanılarak Tarihlendirilmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER

Programı: Yüksek Lisans

Tarih:26/08/2020

Saat:14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Derslik (Sınav Uzaktan Erişim Yöntemiyle Online Olarak Yapılacaktır)

About İbrahim Demirel

Nükleer Bilimler Enstitüsü Web Sayfası Yöneticisi