Merve GÜNDOĞMUŞ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Farklı Bor Bileşiklerinin Dozimetrik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Retrospektif Dozimetri Alanında Kullanımının İncelenmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Doç.Dr. Niyazi MERİÇ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 15/10/2015

Saat: 10:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu