Merve KAYAN GENÇ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: PLA Malzemeden Yapılmış Göz Fantomunda Radyokromik Film Dozimetri Tekniği Kullanarak 142Pr Beta Doz Dağılımının İncelenmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih:11/09/2020

Saat:14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Derslik (Sınav Uzaktan Erişim Yöntemiyle Online Olarak Yapılacaktır)