Mine ÖZGÜR Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Sahada Gama Spektrometrik Aktivite Ölçümü İçin HPGe Dedektörlerin 238U, 232Th, 40K İçeren Özel Bloklar Kullanılarak Kalibrasyonunun Yapılması ve Saha Ölçümüne Uygulaması 

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 02/08/2019

Saat: 14:30

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi