Miray BAŞDOĞAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Gamma Dose Rate Effects in TL and OSL of Various Luminescence Dosimetric Materials

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL

Eş Danışmanı: Dr. George S. POLYMERIS

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 04/09/2019

Saat: 15:30

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi