Musa AY Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Girişimsel Kardiyoloji İncelemelerinde Personel Radyasyon Dozunun Ölçülmesi ve Hasta Radyasyon Dozları ile Korelasyonu

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR

Programı: Yüksek Lisans

Tarih:20/01/2020

Saat:10:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi