Oğuz AKDUMAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Toz ve Metalik Formdaki Numunelerin Temel Parametreler Yöntemi Kullanılarak EDXRF Spektroskopisi İle Kantitatif Analizi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 21/06/2019

Saat: 16:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü