Okan ŞAR Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Spinal İmplantlı Hataların Konvansiyonel ve Stereotaktik Radyoterapi Tedavilerinde İmplantın Doz Dağılımına Etkisinin Polimer Jel Tabanlı 3 Boyutlu Dozimetre İle İncelenmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa CENGİZ

Eş-Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 14/08/2018

Saat: 11:30

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi