Olgu GÜVENÇ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Boost Tedavisinde Konformal Radyoterapi , IMRT ve Cyberknife Robotik Radyocerrahi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
 

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof.Dr.Yıldız GÜNEY

Eş Danışmanı: Doç.Dr. Niyazi MERİÇ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 11/09/2015

Saat: 15:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu