Onur ERDEM Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Dijital Anjiyografi Sisteminde Farklı Anjiyografik İncelemeler için Hasta ve Çalışan Dozlarının Belirlenmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik

Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 24/06/2019

Saat: 16:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü