Adı Soyadı : Hülya AYDOĞDU
Telefon : 0 (312) 212 03 84
E-mail : haydogdu@ankara.edu.tr

Görevleri : 1. Enstitü müdürlüğü ve müdür yardımcılarının evrak ve yazışma organizasyonunun sağlanması, 2. Evrak biriminden gelen evrakların Enstitü Müdürü’ne sunulması ve evrakların gerekli birimlere dağıtılmasının organizasyonu, 3. Enstitü müdürü ve müdür yardımcılarının randevu hizmetlerinin yürütülmesi, 4. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu toplantılarının enstitü sekreterliği ile eşgüdümlü organizasyonu 5. Anabilim dalı başkanlıkları , dekanlık, rektörlük ve diğer kurumlarla yazışmaların, Müdür ve Müdür Yardımcılarının direktifleri doğrultusunda yürütülmesi, 6. Enstitü Yönetim Kurulunca alınan Kararların yazılması ve Enstitü Müdürüne imzaya sunulması, 7. Enstitü müdürünce imzalanan yönetim kurulu kararlarının Enstitü sekreterine ve evrak birimine yönlendirilmesi, 8. Yabancı uyruklu öğrencilerin anabilim dalı ve rektörlük yazışmalarının gerçekleştirilmesi 9. Enstitü Kurulu yazışmalarının hazırlanması, Enstitü Müdürü ve müdür yardımcılarının yasa, yönetmelik ve ilkeler çerçevesinde vermiş olduğu diğer görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi.
Çalışma Koşulları : Enstitü müdürü, müdür yardımcıları, Enstitü sekreteri ve Enstitü Yönetim Kurulu odalarına yakın bir konumda görevini yerine getirir. Günlük çalışma süresi, Enstitü müdürünün çalışma süresine bağlı olarak diğer birimlere göre daha fazla olabilir.
Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili Olduğu İç ve Dış Birimler : Görevinin gerektirdiği yetki ve sorumlulukları, yasa, yönetmelik ve ilkeler doğrultusunda yerine getirir. Birinci derecede ve öncelikli olarak Enstitü müdürüne, ikinci derecede müdür yardımcıları ve Enstitü sekreterine sorumludur. Enstitü içinde diğer tüm birimler, anabilim dalları, Enstitü dışında ise rektörlük ve diğer kurumlarla ilişkisi vardır.