Prof. Dr. Ayşe Güneş Tanır
Doğum Yeri ve Yılı: Balıkesir, 25.02.1952
Medeni Durumu: Evli, iki çocuklu 

Eğitim ve Akademik Unvanlar

Lise: 1970, Ankara Kız Lisesi
Üniversite:1975, Ankara Ün.Fen-Fak., Fizik Yük. Müh.
Doktora: Ocak, 1982 Ankara Ün.,Dicle Ün.,Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merk.
Doktora Konusu: “Bazı Elementlerde beta Işınları ile Oluşturulan Dış Bremsstrahlung’un İncelenmesi ve Aktivasyon Analizlerindeki Olumsuz Etkilerinin Giderilmesi”
Yardımcı Doçent:  Haziran 1982, Gazi Ün. Fen-Ed. Fak.  Nükleer Fizik A.B.D.
Doçent:  Ekim 1992, Gazi Ün. Fen-Ed. Fak.  Nükleer Fizik A.B.D.
Prof. Dr.:Temmuz 1999, Gazi Ün.Fen-Ed. Fak. Nükleer Fizik A.B.D.
Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 1986 (ÜDS)
İDARİ GÖREVLER
Nükleer Fizik A.B.D. Başkanlığı: Gazi Üni., Fen-Ed. Fakültesi, Fizik Bölümü (Eylül/1993-Mart/1999)
Dekan Yardımcılığı: Gazi Üni. Fen-Ed. Fak., 25.Ekim.2005- 25.Ekim.2008 ;                                                                 26.Ekim.2008-11.Kasım.2008
Fizik Bölüm Başkanlığı:  8.Mart.2007- 15.Şubat.2010
Fen Bilimleri Enstitüsü A.B.D Başkanlığı: 8 Mart 2007-11 Kasım 2008
AKADEMİK YAYINLAR
ULUSLAR ARASI MAKALELER
29-M.Yiğit, E.Tel, G.TANIR. Calculations of proton emission cross sections in deuteron induced reactions of some fusion structural materials. J. Fusion Energy, (2012)10. 1007/s10894-012-9569-6.
28- E.Tel, M. Yiğit, G.TANIR. Cross sections caculations of (d,t) nuclear reactions up to     50MeV. (2012)J. Fusion Energy DOI 10. 1007/s10894-012-9564-y.
27- Güneş Tanır, Ferhat Cengiz. M.Hicabi Bölükdemir “ Measurement of dose given by Co-60 in radiotherapy with TLD-500.Radiation Physics and Chemistry, (2012)  81, 355-357.
26- E.Tel, M.Yiğit, G.TANIR,” Study on (n,t) Reactions of Zr, Nb and Ta Nuclei” Journal of Fusion Energy.  (2012) Vol.31 2 184-190. Apr. 2012.
25- G. TANIR, M.H. Bölükdemir, S.Keleş, İ.Göker. On the stopping power for low energy positrons. Chinese Journal of Physics. Vol. 50, No. 3.  June 2012.
24- Kemal Koç and Güneş Tanır, “Determination of absorbed dose by using  absolute activity measurements” International Journal of the Physical Sciences, Vol.6(16), 4087-4090 (2011).
23- Güneş Tanır, M.Hicabi Bölükdemir,” An alternative view on kinetics of optical  stimulated luminescence decay” J.Radioanal. Nucl. Chems. 285 3 563-568 (2010)
22-E.Tel, Ş. Okuducu,  M.H. Bölükdemir, G. Tanır, “Semi-empirical systematics of (n,2n), (n,a)  reactions cross sections at 14-15 MeV neutron energy” International Journal of Modern Physics E 17(1) 1-17 (2008).
21-E.Tel, Ş.Okuducu, G.Tanır, N.N. Aktı, M.H. Bölükdemir, “Calculation of radii and density of the 7-19B   isotopes using effective Skyrme force” Communications in Theoretical Physics, 49(3), 696-702 (2008).
20-A.Tataroğlu, Ş.Altındal, M.H.Bölükdemir and G.Tanır, “Irradiation effect on dielectric  properties and electrical conductivity of Au/SiO2/n-Si (MOS) structures” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 264 (1): 73-78, (2007).
19-A.Tataroğlu, M.H. Bölükdemir, Güneş Tanır, Ş. Altındal, M.M. Bülbül, “Effects of beta-ray irradiation on the C–V and G/x–V characteristics” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B  254 273–277 (2007).
18-Güneş Tanır, M.Hicabi  Bölükdemir Serap lı, Eyyüp Tel, “IRSL characteristics of NaCl and KCl relative to dosimeter”, Radiation Measurements, 42, 29-34 (2007) .
17Güneş Tanır. M.H.Bölükdemir” Infrared Stimulated Luminescence-decay Shape from    NaCl as a function of Radiation doses “ Radiation Measurements  42(10) 1723-1726 (2007).
16-E.Tel, A.Aydın, G.TANIR, “ Investigation of the pairing effect using newly evaluated empirical studies for 14-15 MeV neutron reaction cross sections. Physical Review C, 75(3) 034614 (2007).
15-G.Tanır, M.H.Bölükdemir, “Activation Energy depended on radiation doses for NaCl”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 270 (2), 413-416, (2006).
14-G.TANIR, ,M.B.Türköz, E.Şencan,M.H.Bölükdemir,E.Tel, Ş.Okuducu “Comparison of the decay-rate parameter of the luminescence signal generated using different laboratory radiation doses” Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry” Vol.265, No.3,,399-403, (2005).
13-G.TANIR, E.Şencan, M.H.Bölükdemir, M.B.Türköz, E.Tel” Application of the Luminescence single-aliquot technique for dose estimation in the Marmara Sea” Journal of Environmental Radioactivity,84 409-416 (2005).
12-E.Tel, Ş.Okuducu, A.Aydın, B.Şarer, G.TANIR “ The Study of the (n,2n) reaction cross-sections for neighbor deformed nuclei in the region of rare-earth elements” Acta physica slovaca, vol.54, No.2, 191-204 (2004).
11-G.TANIR, N.Meriç, H.Aytekin, Ş.Okuducu “ A fitting procedure for palaeodose from old sandstone using IRSL” Czechoslovak Journal of Physics, Vol.54, (2004)
10-E.Tel, B.Şarer, Ş.Okuducu, A.Aydın, G.TANIR “A new empirical formula for 14-15 MeV neutron-induced (n,p) reaction cross sections” Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 29 (2003) 2169-2177.
9- G.TANIR, Ş.Okuducu, S.Gülen, “The dependences of IRSL intensity on radiation dose for samples of chlorides contained in feldspars” Czechoslovak Journal of Physics, Vol.52 No 8 (2002).
8-G.TANIR, N.Arıkan, B.Şarer, E.Tel,”The application of the IRSL dating technique to feldspars from kayseri-Turkey” Journal of Environmental Radioactivity, Vol 51 No 3 363–370(2000).
7-Ş.Okuducu ,G.,TANIR , B.ŞARER , “The Sensitivity of Halo Nuclei to the Nuclear Radius” Mathematical and Computational Applications, Vol. 4 No 1–3 (1999).
6-Tanır G., ŞARER B.,  OĞUZ S., “The Logft Values for Near Pb Region” Proc. Supp. Balkan Physics Letters 2 p 969–972 (1994).
5-TANIR G.,  ŞARER B.,Amirhashemi D., “Radiative Correction of Order a to Superallowed Fermi b-Decays” Acta Phys. Hung. 73 (2-4) pp. 257–259(1993).
4-ŞARER B., TANIR G., “Comparison of Two-and One Component Preequilibrium Exciton Model Calculations for Some Neutron Induced Reactions” Acta Phys. Hung. 73(2-4) pp. 261-268(1993).
3-TANIR G.,  ŞARER B.,KIZILTAN H., “ Internal Bremsstrahlung from 204Tl” Acta Physica  Hungarica 71 (1-2) pp. 45–52 (1992).
2-TANIR G.,  ŞARER B., “Detour Transition in Internal Bremsstrahlung from 204Tl” Acta Phys.Hung. 71 (3-4) pp. 157–160 (1992).
1-TANIR G., ÖLMEZ İ.,, ²Elimination of Bremsstrahlung in Activation Analysis by the Deflection of b-Particals in a Magnetic Field” J. Radioanal.Nuclear Chem. Letters 145/5/369–375(1990).
YURT İÇİ MAKALELER
34-Güneş Tanır, M. Hicabi Bölükdemir, “Application of Active-OSL Approximation to some experimental optical stimulated luminescence decay” Turkish Journal of Physics, TÜBİTAK, 35, 265-272(2011). doi: 10.3906/fiz-1103-9.
33-M. Hicabi Bölükdemir, Güneş Tanır. Dating of active main fault sample by use of ınfrared stimulated luminescence. Journal of Arts and Sciences, Çankaya Üniversitesi, Sayı 11/ Mayıs 2009.
32-M.H.Bölükdemir, Güneş Tanır, “ Determination of equivalent dose by using the slow component of IRSL decay curves” G.Ü. Journal of Sciences (Fen Bilim. Dergisi) Vol:20, No:4 (2007) ISSN 1303-9709.
31-Güneş Tanır, Nisa Nur Aktı, M.Hicabi Bölükdemir,  Eyyüp Tel “Arkeolojik Örneklerin İnfrared Uyarmalı Lüminesans Kullanılarak Eşdeğer Doz Tayini”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 Haziran 2007, 263–266.
30-G.Tanır, M.H. Bölükdemir “Marmara Denizi Örneklerinin Eşdeğer Doz Tayini”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 Haziran 2007, 285–289.
29-G.Tanır, M.H. Bölükdemir, “Optik Uyarmalı Lüminesans ve Geriye Dönük Radyasyon Dozu Ölçümleri”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 8, Sayı 1 Haziran 2007, 273–276.
28-E.Tel, A.F. Ünlütürk, A. Arasoğlu, M.H. Bölükdemir, G. Tanır, “Yeni Geliştirilmiş Deneysel Formüller Kullanılarak 14-15 MeV’lik Nötronların Çekirdek Reaksiyonları İçin Çiftlenim Etkisinin İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi,  Cilt 8, Sayı 1 Haziran 2007, 255-262.                      
27-G.Tanır, M.H. Bölükdemir, N.N. Aktı, E. Tel, “Büyükardıç Kazısından Ele Geçen Bir Çömlek Parçasının Infrared Uyarmalı Lüminesans ile Yaş Tayini”, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Arkeolojik Kurtarma Kazıları Yayınları:2 – Büyükardıç Doğu Anadolu’da Bir Erken Demir Çağı Tepe Yerleşmesi, Gazi Üniversitesi Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi, Ankara 2006, 349–354.
26-Güneş Tanır, Eyüp Tel, Nisa Nur Aktı, M. Hicabi Bölükdemir,” Su-Altı Sediment Örneklerinin İnfrared Uyarmalı Lüminesans Karekteristiklerinin İncelenmesi” Çankaya Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Dergisi, Sayı 6 187–195. (2006).
25-E.Tel, B.Şarer, A.Aydın, Ş.Okuducu and G. Tanır.  The investigation of the (n,2n) reaction cross sections for some neighbour deformed nuclei”. Proceedings of the third international symposium Mathematical and Computational Applications, pp 127-134, Konya-Turkey, (4-6 September 2002).
24-Ş.Okuducu, Güneş Tanır, and B.Şarer,” The sensitivity of proton halo nuclei to the nuclear radius” F.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi 13 (1), 2001, 345-350.
23-Başar Şarer, Abdullah Aydın, Eyüp Tel, GÜNEŞ TANIR,” Yüksek Enerjili Nötron ve Proton Bombardımanıyla Elde Edilen Yayınlanma Spektrumlarının İncelenmesi” Gazi Üni. Fen Bilimleri Dergisi, Nisan Cilt 14 No 2  409-413 (2001).
22-TANIR G., ŞARER B., OKUDUCU Ş., “ Some Approximation for Allowed Gamow-Teller b-Decay and Sumrule” Journ. Ins. Sci. Tech. Gazi Üni.Cilt13, No 1(2000).
21-OKUDUCU Ş., TANIR G, ŞARER B.,” Proton-Halo Çekirdeklerde Dış Bremsstrahlung” Journ. Ins. Sci. Tech. Gazi Üni.Cilt 13 No 3 Temmuz(2000).
20-B.Şarer, E.Tel, G.Tanır, “Denge öncesi (p,n) reaksiyonlarda çiftlenin etkisinin incelenmesi”, Journal of the Institute of Science and Tecnology, Gazi Uni., Vol.12. No: 2, 393, (April 1999).
19-B.Şarer, E.Tel, A.Aydın, G.Tanır, ‘‘Bazı Nükleer Reaksiyonlarda FKK Multistep-Compound Katkısının İncelenmesi’’. Proceedings of the second international symposium Mathematical and Computational Applications. v:4, n:1-3, 82-88, Baku-Azerbaijan, (1-3 September, 1999).
18- B.Şarer, G.Tanır, M.Gülcan, E.Tel, “Nükleer reaksiyonlarda denge öncesi etkisinin incelenmesi”, Journal of the Institute of science and tecnology, Gazi Uni., Vol. 12. No: 2, 429, (April 1999).
17-TANIR G., ŞARER B., “GV Values for Superallowed Beta Decays and Cabibbo Universality” Jour. Ins. Scie. Tech. Gazi Üni. Fen Bil. Enst. Dergisi  Cilt 12  No 1 Ocak(1999).
16-TANIR G., KENAR N., ŞARER B., “b-Radyasyonu Sayma Sistemi Kullanılarak Feldspatlardaki Potasyum Tayini” Jour. Ins. Sci. Tech. Gazi Üni. Fen Bil. Dergisi Cilt 12 N0 4 Ekim (1999).
15-ŞARER B., TEL E., TANIR G., “A-Dependences of Nuclear Charge Radii of Ca, Ni, Isotopes” Jour. Ins. Sci. Tech. Gazi Üni. Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 12 No 3 Temmuz (1999).
14-B.Şarer, A.Aydın, E.Tel, G.Tanır, ‘‘Nötronlarla oluşturulan Bazı Nükleer Reaksiyonlarda Preequilibrium Nötron Açısal Dağılımlarının İncelenmesi’’, Proceedings of the second international symposium Mathematical and Computational Applications. v: 4, n:1-3, 31-37, Baku-Azerbaijan, (1-3 September, 1999).
13-ŞARER B., TANIR G., TEL E., “ Skyrme-Hartree-Fock Modeli ile 16-20O izotoplarının RMS Yük Yarıçaplarının Hesaplanması” Jour. Ins. Sci. Tech. Gazi Üni Fen Bil. Ens. Dergisi  Vol.11 No 4  Ekim (1998).
12-ŞARER B., TANIR G.,  ALBAK G., “Calculations of Electron Scattering Form FactorsFrom 18O” Jour. Inst. Scie. Tech. Gazi Üni. Fen Bil. Enst. Dergisi Vol. 9 No 2 Nisan (1996)
11-B.Şarer, G.Tanır, E.Tel, “Hartree-Fock calculations for magic nuclei using the Skyrme’s inrection”, Journal of the Institute of science and technology, Gazi Uni., Vol.8. No: 2, 97, (June 1995).
10-TANIR G., ŞARER B., AYTEKİN H., “Detour Transition in Internal Bremsstrahlung from 32P, 90Y, 91Y, and 185W” Jour. Ins. Scie. Tech. Gazi Üni. Fen Bil. Enst. Dergisi Vol. 8 No 1 January (1995).
9-ŞARER B.,  TANIR G.,  ÖZGENKAN M., “Applications in One-Component Preequilibrium Exciton Model” Jour. Ins. Scien. Tech. Gazi Üni. Fen Bil. Enst. Dergisi Vol. 7 112-128 January (1994).
8-ŞARER B., TANIR G., “Effect of Depleting the Strength due to the Transitions Dn=0 in Exciton Model” Jour. Inst. Sci. Tech. Gazi Üni. Fen Bil. Enst. DergisiVol. 4 No 1 January (1991).    
7-TANIR G., “Ft Values for Superallowed Beta Decays” Journ.Isl. Aca. of Sciences 2:259-263 (1989).
6-TANIR G., “Nötrino Kütlelerinin Deneysel Çözümlerinin İncelenmesi” Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Der. 4 (1-2), 1, (1989).
5-TANIR G., “Proton Bozunumu Üzerine Araştırmalar” Çağdaş Fizik Sayı 20 Kasım (1988).
4-TANIR G., “Evren ilk Durumuna Geri mi Dönecek” Bilim ve Teknik Cilt 19, Sayı:224 Temmuz (1986).
3-TANIR G.,“Proton Bozunumu” Bilim ve Teknik, Cilt 17, Sayı:203, Ekim (1984).
2-TANIR G., ÖLMEZ İ., “Z-Dependence of External Bremsstrahlung Production” Turkish Journal of Nuclear Sciences 11, 154-159 (1984).
1-TANIR G., ÖLMEZ İ., DOMANİÇ F., “Investigation of External Bremsstrahlung Produced in Various Elements” Turkish Journal of Nuclear Sciences 9, 112-118 (1982).
BİLDİRİLER
Uluslararası Bildiriler
1-ŞARER B., TANIR G.,  ALBAK S., “Calculations of Electron Scattering Cross Section and Form Factors from Even-Even Nuclei” General Conference of the Balkan Physical Union NP25 12-14 September, 1994 İzmir, Turkey.
2-TANIR G., ŞARER B., OĞUZ S., “The Logft Values for Near Pb Region” General Conference of the Balkan Physical Union, NP26 12-14 September 1994 İzmir, Turkey.
3-ŞARER B., TANIR G., TEL E., “Hartree-Fock Calculations for Magic Nuclei Using the Skyrme’s Interaction” General Conference of the Balkan Physical Union, NP24, 12-14 September, 1994 İzmir, Turkey.
4 -TANIR G., ALTAN H., ARIKAN N.,  ŞARER B., TEL E., “Z-Dependence of Optical Stimulated Luminescence” 3rd General Conference of the Balkan Physical Unıon 1P-018 2-5 September, Cluj-Napoca, Romania, 1997,Abstract.
5-ŞARER B., TEL E., TANIR G., “A-Dependence of Nuclear Charge Radii of Ca, Ni and Sn Isotopes” 3rd General Conference of the Balkan Physical Union 1P-025 2-5 p. 42 September, Cluj-Napaco, Romania, 1997, Abstracts.
6-Ş.OKUDUCU ,G. TANIR , B.ŞARER , “The Sensitivity of Halo Nuclei to the Nuclear Radius” Second International Symposium on Mathematical & Computational Applications, September 1-3, 1999 Bakü-Azerbaijan(1999).
7-Ş.OKUDUCU, G. TANIR , B. ŞARER, “ The External Bremsstrahlung from Halo Nuclei”Second International Symposium on Mathematical & Computational Applications, September 1-3, 1999 Bakü-Azerbaijan
8-ŞARER B., TANIR G., TEL E., “Skyrme-Hartree-Fock Modeli ile 16-20O İzotoplarının RMS Yük Yarıçaplarının Hesaplanması” 2. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi 20-22 Mayıs 1998 Kırıkkale.
9-B.ŞARER, E.TEL, A.AYDIN, G.TANIR, “ Bazı Nükleer Reaksiyonlarda FKK Multıstep-Compound Katkısının İncelenmesi” Second International Symposium on Mathematical & Computational Applications, September 1-3, Bakü-Azerbaijan (1999)
10-B.ŞARER, A.AYDIN, E.TEL, G.TANIR “Nötronlarla Oluşturulan Bazı Nükleer Reaksiyonlarda Preequilibrium Nötron Açısal Dağılımlarının İncelenmesi” Second International Symposium on Mathematical & Computational Applications, September 1-3,  1999, Bakü-Azerbaijan
11– Niyazi Meriç, Hüseyin Aytekin, Şeref Okuducu and GÜNEŞ TANIR, “ Dating of sandstone by use of IR Luminescence” Hellenic Physical Society & Turkish Physical Society First Hellenic- Turkish International Physics Conference 10-15 September 2001, Bodrum-Turkey and Kos-Greece.
12-E.Tel, B.Şarer, A.Aydın, Ş.Okuducu and G. Tanır.  “The investigation of the (n,2n) reaction cross sections for some neighbour deformed nuclei”. Proceedings of the third international symposium Mathematical and Computational Applications, pp 127-134, Konya-Turkey, (4-6 September 2002).
13-Ş.Okuducu, N.Meriç, H.Aytekin, G.TANIR “An application of fitting procedures for old sediments samples to be dated” 10. International Conference on Luminecence and Electron Spin Resonance Dating,  Reno, Nevada, June 24-28 (2002). 
14-E.Tel, B.Şarer, İ.Demirkol, A.Arasoğlu, G.TANIR “New Empirical Formulas 14-15MeV Neutron-Induced(n,2n) Reaction Cross Sections” 3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 18-20 Ağustos 2003,Ankara.
 15-E. Tel, M.H. Bölükdemir, N.N. Aktı, G. Tanır, “Investigation Of  5-17 B Isotopes Halo Nuclei  by using Effective Nucleon-Nucleon Interaction  Skryme Force”. 6th International Conference of The Balkan Physical Union 22-26 August 2006, Istanbul, Turkey.
 16-G.Tanır, M.H. Bölükdemir, “Equivalent Dose Determination using Components of IRSL Decay Curves”. 6th International Conference of the Balkan Physical Union 22-26 August 2006, Istanbul, Turkey. (Tam metin : AIP Conf.Proc. 899, 2007, 528.)
ULUSAL BİLDİRİLER
30- Güneş Tanır, M.H. Bölükdemir, “ Application of Active-OSL Approximation to some Experimental Optical Stimulated Luminescence Decay“ LÜMİDOZ IV,  Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010, Gaziantep Üniversitesi.
29- Güneş Tanır, M.H. Bölükdemir, “ OSL “ LÜMİDOZ IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010, Gaziantep Üniversitesi.
28- Güneş Tanır, M.H. Bölükdemir,” Stopping power in biological targets for low energy positrons used in positron Emission Tomography” Lumidoz-III, Lüminesans Dozimetri Kongresi, 28-30 Eylul 2009, Bodrum.
27-E.Tel, G.TANIR, İ.C.Arslan, M.H.Bölükdemir, N.N.Aktı,” İnfrared Uyarmalı Lüminesans Karakteristiklerinin Sıcaklık Bağımlılığı” III. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, 15-17 Kasım 2006, Kütahya.
26-G. Tanır, M.H. Bölükdemir “Optik Uyarmalı Lüminesans ve Geriye Dönük Radyasyon Dozu Ölçümleri” II.Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, 07-09 Kasım 2005, Anadolu Üniversitesi, ESKİŞEHİR, Syf.32.
25-G. Tanır, M.H. Bölükdemir “Marmara Denizi Örneklerinin Eşdeğer Doz Tayini” II.Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, 07-09 Kasım 2005, Anadolu üniversitesi, ESKİŞEHİR, Syf.34.
24-G.Tanır, N.N. Aktı, M.H. Bölükdemir, E.Tel, “Arkeolojik Örneklerin İnfrared Uyarmalı Lüminesans Kullanılarak Eşdeğer Doz Tayini” II.Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, 07-09 Kasım 2005, Anadolu üniversitesi, ESKİŞEHİR, Syf.33.
23-E.Tel, A.F.Ünlütürk, A.Arasoğlu, M.H.Bölükdemir, G.Tanır, “Yeni geliştirilmiş deneysel formüller kullanılarak 14-15 MeV’lik nötronların çekirdek reaksiyonları için çiftlenim etkisinin incelenmesi”, II.Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, 07-09 Kasım 2005, Anadolu üniversitesi, ESKİŞEHİR, Syf.27.
22-M.H.Bölükdemir, S.Catlı, G.Tanır, E.Tel “NaCl Samples for Optical Luminescence Dosimetry” TFD-23 Fizik Kong., 13-16 Eylül, 2005, MUĞLA, Syf.32 ).
21-E.Tel ,E.G.Aydın, M.H.Bölükdemir and G.Tanır, “The Medical Nuclei Production by The Reaction of Protons at The 10-200 MeV with Thin Target” TFD-23 Fizik Kong., 13-16 Eylül, 2005, MUĞLA, Syf.666.
 20-G.Tanır, M.H. Bölükdemir, S.Çatlı, E.Tel, “NaCl ve KCl’ün IRSL Bozunma Eğrilerinin Sıcaklık Bağımlılığına Göre Kıyaslanması” 9. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 14-16 Eylül 2005, İZMİR, Syf.212.
19- E.Tel, A. Arasoğlu, M.H. Bölükdemir, İ. Demirkol, G. Tanır “Nükleer Modeller Kullanarak (n,2n) Reaksiyonu için Yeni Geliştirilmiş Deneysel Tesir Kesiti Formülleri” 9. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 14-16 Eylül 2005, İZMİR, Syf.158.
18- E.Tel, M.H. Bölükdemir, Ş. Okuducu, İ. Demirkol, E. Eser, G. Tanır, “14-15 MeV’lik Nötron Giriş Reaksiyonları için Yeni Geliştirilmiş (n,a) Deneysel Tesir Kesiti Formülleri” 9. Ulusal Nükleer Bilimler Ve Teknolojileri Kongresi, 14-16 Eylül 2005, İZMİR, Syf.164
17- E Tel,B Şarer,  Ş. Okuducu,  A. Aydın , G. Tanır, “A New Empirical Formula For 14-15 Mev Neutron Induced (n,p) Reaction Cross-Sections’’, TFD 22. Fizik Kongresi ,542,14-17 Eylül 2004,Bodrum, Türkiye .
16- M.H.Bölükdemir, G.Tanır, Ş.Okuducu, E.Tel, “Su-Altı Kalsit Örneklerinin (Ballıca) Eşdeğer Doz Tespiti” NBTK-2003 VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojiler Kongresi, 15-17 Ekim 2003, KAYSERİ, Syf.164.
15-E.Tel, G.Tanır, M.H.Bölükdemir, Ş. Okuducu, E.Öztürk, “Su-Altı Sediment Örneklerinin Infrared Uyarmalı Lüminesans Karakteristiklerinin Sıcaklığa Bağımlılığı’’, NBTK-2003 VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojiler Kongresi, 141,15-17 Ekim 2003, Kayseri, Türkiye.
14- Ş.Okuducu, G.TANIR, “ A study on beta-decay of halo nuclei by radiative corrections of order-alfa.” TFD-21, Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi, 11-14 Eylul, 2002, Isparta.
13- Ş.Okuducu, G.TANIR, B.Şarer, “The sensitivity of proton halo nuclei to the nuclear radius” TFD 19. Fizik Kongresi, 26-29 Eylul Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2000.
12- B.Şarer, E.Tel, A.Hançerlioğulları, G.Tanır, “7-25.7 MeV lik nötronlarla oluşturulan  93Nb(n,xn) 93Nb(n,xp) ve 93Nb(n,x) Nükleer reaksiyonlarının tesir kesitlerinin hesaplanması”, TFD-18 Türk Fizik Derneği 18. Fizik kongresi–Çukurova  Üni., Syf. 158-161, Adana, (25-28 Ekim 1999).
11-G.TANIR, S.GÜLEN, Ş.OKUDUCU, B.ŞARER, “ On the Relationship Between Luminescence Intensity and Radiation Dose” Türk Fizik Derneği, 18. Fizik Kongresi,25-28 Ekim (1999) Adana.
10-B.ŞARER, E.TEL, A.AYDIN, G.TANIR, “ Yüksek Enerjili Nötron ve Proton Bombardımanıyla Elde Edilen Yayınlanma Spektrumlarının İncelenmesi” Türk Fizik Derneği, 18. Fizik Kongresi,25-28 Ekim (1999) Adana.
9-ŞARER B., TEL E., TANIR G., “A-Dependence of Nuclear Charge Radii of Ca, Ni Isotopes” Türk Fizik Derneği , 17. Fizik Kongresi 27-31 Ekim 1998 Alanya.
8-ŞARER B., TEL E., TANIR G., AYTEKİN H., “Pairing Effects in Preequilibrium (p,n) Reactions” Türk Fizik Derneği 16.Fizik Kongresi, p. 314 26-29 Ağustos 1996, Ayvalık, Bildiri Özetleri.
7-TANIR G., ARIKAN N., AYTEKİN H., ŞARER B., TEL E., “Optik Uyarmalı Lüminesans” Türk Fizik Derneği, 16. Fizik Kongresi NF19 26-29 Ağustos 1996 Ayvalık, Bildiri Özetleri.
6-  B.Şarer, G.Tanır, E.Tel, “Skyrme-Hartree-Fock  Modeli kullanılarak 17O ve   41Ca in taban durum özelliklerinin incelenmesi”, TFD-15 Türk Fizik Derneği  15. Fizik Kongresi, 214, 26-29 Eylül 1995, Kaş-ANTALYA.
5-AYTEKİN H., KULİEV A., TANIR G., “Çift β-Bozunumu Nükleer Matris Elemanı Hesabı” Türk Fizik Derneği, 15. Fizik Kongresi, NF9 26-29 Eylul 1995 Kaş, Antalya, Bildiri Özetleri.
4-ŞARER B.,TANIR G., GÜLCAN M., “Preequilibrium Effects in Nuclear Reactions” Türk Fizik Derneği, 15. Fizik Kongresi, NF10 26-29 Eylul 1995, Kaş, Antalya, Bildiri Özetleri.
3-TANIR G., ŞARER B., OKUDUCU Ş., “14C ün Gamow-Teller β Bozunumuna Bazı Yaklaşımlar”Türk Fizik Derneği, 15. Fizik Kongresi, NF13 26-29 Eylül 1995 Kaş, Antalya, Bildiri Özetleri.
2-AYTEKİN H., KULİEV A., TANIR G., “Nötrinolu ve Nötrinosuz Çift β Bozunumu Nükleer Matris Elemanları Hesabı” 1. Spil Fen Bilimleri Kongresi, 4-5 Eylül, Manisa Bildiri Kitapcığı, (1995).
1-TANIR G., ŞARER B., KIZILTAN H., “204Tl Kaynağından Yayınlanan İç Bremsstrahlung” Türk Fizik Derneği 12. Ulusal Kongresi, NF-7(1990) Bildiri Özetleri.
KİTAPLAR
1-F.DOMANİÇ, G.TANIR, “Titreşim ve Dalgalar Problemleri” Çağlayan Kitabevi, Beyoğlu-İstanbul 1995 (Üniversite yayın komisyonu ve yönetim kurulundan geçmiştir.).
2-“Fen ve Mühendislik için Fizik Ι” Ortak Çeviri ve Redaksiyon (Raymond A. Serway, James Madison University)  Çeviri Editörü: K. Çolakoğlu
Redaksiyon Kurulu: K. Çolakoğlu, M. Tan, M. Şimşek, G.TANIR
Palme Yayıncılık, Ankara, 1995
3-“Fen ve Mühendislik için Fizik ΙΙ” Ortak Çeviri ve Redaksiyon (Raymond A. Serway, James Madison University)Çeviri Editörü: K. Çolakoğlu
Redaksiyon Kurulu: K.Çolakoğlu, M. Tan, M. Şimşek, G.TANIR
Palme Yayıncılık, Ankara, 1996.
4“Fen ve Mühendislik için Fizik ΙΙΙ” Ortak Çeviri ve Redaksiyon (Raymond A. Serway, James Madison University)        Çeviri Editörü: K.Çolakoğlu
Redaksiyon Kurulu: K.Çolakoğlu, M.Tan, M.Şimşek, G.TANIR
Palme Yayıncılık, Ankara , 1996.
5-“Fen ve Mühendislik için Problem Çözümleri Ι”Ortak Çeviri ve Redaksiyon
Çeviri Editörü: K. Çolakoğlu
Redaksiyon Kurulu : K.Çolakoğlu, M.Tan, M. Şimşek, G.TANIR
Palme Yayıncılık, Ankara, 1996.
6-“Fen ve Mühendislik için Problem Çözümleri ΙΙ”Ortak Çeviri ve Redaksiyon, Çeviri Editörü: K.Çolakoğlu
Redaksiyon Kurulu:K.Çolakoğlu, M. Tan, M.Şimşek, G.TANIR
Palme Yayıncılık, Ankara, 1996.
7-“Fizik İlkerleri 1” Ortak Çeviri ve Redaksiyon
Çeviri Editörü:K.Çolakoğlu
Redaksiyon Kurulu:K.Çolakoğlu, G.TANIR, M.Tan. M.Çivi
Palme Yayıncılık, Ankara, 2000
8-  Fizik İlkerleri 2” Ortak Çeviri ve Redaksiyon
Çeviri Editörü:K.Çolakoğlu
Redaksiyon Kurulu:K.Çolakoğlu, G.TANIR, M.Tan. M.Çivi
Palme Yayıncılık, Ankara, 2000
9- Nükleer Fizik (1.Cilt), Kenneth S. Krane, Çeviri Editörü: Başar ŞARER, Palme Yayıncılık, Ankara-2001, Redaksiyon: Güneş Tanır, Başar Şarer ve Çeviri Kurulu.
10- Nükleer Fizik (2.Cilt), Kenneth S. Krane, Çeviri Editörü: Başar ŞARER, Palme Yayıncılık, Ankara-2001, Redaksiyon: Güneş Tanır, Başar Şarer ve Çeviri Kurulu.
11Nükleer Fizik Problem Çözümleri, Çeviri Editörü: Başar ŞARER, Palme Yayın, Ankara-2001, Palme Yayıncılık, Ankara, 2001, Redaksiyon: Güneş Tanır, Başar Şarer ve Çeviri Kurulu .
12-“Titreşim-Dalgalar ve Problemler” Prof. Dr. Güneş Tanır
Palme Yayıncılık,2004 Ankara
    *Çeviri Kitapların Tercüme hakkı alınmıştır
ARAŞTIRMA PROJELERİ
1-Proje Kod No: TBAK 1362,   TÜBİTAK Araştırma  Projesi
G.Ü.Fen Ed. Fak. Fizik Bölümü öğretim üyeleri
2-Proje Kod No: FEF.05/97-6 (BAP)
Proje Yöneticisi: GÜNEŞ TANIR
Proje Adı: OSL Tekniği ile Yaş Tayini ve Dozimetrik Çalışmalar
3-Proje Kod No: FEF.05/98-29 (BAP)
Proje Yöneticisi: Prof.Dr.Atila Özmen
Projedeki Diğer Araştırıcılar: Güneş TANIR, B.Şarer, E. Tel, B.Yiğit, S.Kent, M.Özer
Proje Adı: g-b Dedektörü ile Data Toplama ve Analiz Sistemi
4-Proje Kod No: 98-101-009-01(Karaelmas Üniv. BAP)
Proje Adı: “Zonguldak Bölgesindeki Kumtaşlarının Yaşlarının Optik Lüminesans Yöntemiyle Tesbiti”
Proje Yöneticisi: Yrd. Doç.Dr. Hüseyin Aytekin
5-   TÜBİTAK HIZLI DESTEK PROGRAMI 106T478 nolu proje, “OSL-9010 Sayma Sisteminin Modifikasyonu ve Alkali Halojenlerin OSL Karakteristiklerinin İncelenmesi”, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Güneş TANIR, Yard.Araştırmacılar: Doç. Dr. Şeref OKUDUCU, Doç.Dr. Eyyüp TEL, Arş.Gör. M.H. Bölükdemir, Arş.Gör. N.N. Aktı.
6-   TUBİTAK HIZLI DESTEK PROGRAMI  ”, 110S511(SBAG-HD-649)  No’lu Proje. Yürütücüsü: Prof. Dr. Güneş TANIR,  Araştırmacı: Uzm. Serap Çatlı. “İnsan vucuduna yerleştirilen (implante) biyomalzemelerin radyoterapideki doz dağılımına etkisinin Monte Carlo Yöntemi ve dozimetrik olarak incelenmesi.
DÜZENLENEN ÇALIŞTAYLAR
1-   IV. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, 30-31 Ekim 2007, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Düzenleme Kurulu Üyeleri: Prof.Dr. Ayşe Güneş TANIR (Başkan), Prof.Dr. B.ŞARER, Doç.Dr. E.TEL, Doç.Dr. Ş.OKUDUCU, Yrd.Doç.Dr. B.B. ŞİRVANLI, Yrd.Doç.Dr. Ö.YEŞİLTAŞ, Yrd.Doç.Dr. A.AYDIN, Dr. A.TATAR, Dr. H.R.YAZAR, Araş.Gör. M.H.BÖLÜKDEMİR, Araş.Gör. N.N.AKTI, Araş.Gör. M.E.KORKMAZ .
2-   LUMİDOZ-1, Lüminesans Dozimetri: Termal/Optik Uyarmalı Lüminesans ve Uygulamaları, 10-12 Eylül 2007, ODTÜ Fizik Bölümü Cavit Erginsoy Seminer Salonu, Yerel Düzenleme Kurulu Üyeleri: Doç. Dr. Enver Bulur (ODTÜ), Prof. Dr. Güneş Tanır (G.Ü.), Yrd.. Doç. Dr. Niyazi Meriç (A.Ü.), Prof. Dr. Haluk Utku (H.Ü.), Araş. Gör. Z. Deniz Eygi (ODTÜ), Araş. Gör. M. Hicabi Bölükdemir (G.Ü.), İhsan Soytemiz (MDS A.Ş.).
3-LUMİDOZ-II, Luminesans Dozimetri Kongresi, Manisa 21-23 Ağustos 2008, Bilim Kurulu Üyeliği
4-LUMİDOZ-III, Luminesans Dozimetri Kongresi, Ege Üniv. 28-30 Eylül 2009 Bilim Kurulu Üyeliği
5-LUMİDOZ-IV, Luminesans Dozimetri Kongresi, Gaziantep Üniv. 20-22 Eylül, 2010.    Bilim Kurulu Üyeliği
6-LUMİDOZ-V, Luminesans Dozimetri Kongresi, Mersin Ün., 8-9 Eylul 2011
Bilim Kurulu Üyeliği
7-LUMİDOZ VI ,Luminesans Dozimetri Kongresi, Ege Üni.İzmir-Çeşme 11-13 Eylül 2012, Bilim Kurulu Üyeliği
DOKTORA ve YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ
1-Hüseyin Aytekin
Bazı çekirdeklerin beta bozunumlarına eşlik eden iç bremsstrahlung spektrumuna        dolaylı geçişlerin etkisi. 1991. Yüksek Lisans
Danışman: Y.Doç.Dr. GÜNES TANIR .
2- Kemal KOÇ
Nükleer Tıp Uygulamalarında Hastaya Verilen Radyoaktif Madde Aktivitelerinin     Kontrolü. 1992, Yüksek Lisans
Danışman: Y.Doç.Dr. GÜNES TANIR
3-SedaOğuz
Çift sihirli kabuk civarındaki çekirdekler için nükleer matris elemanlarının  hesaplanması. 1994 , Yüksek Lisans
Danışman: Doç.Dr. GÜNES TANIR
4- Hüseyin Aytekin
Yük alışverişli Spin-spin kuvvetlerinin küresel çekirdekler üzerindeki etkisi ;Ekim 1995 ;  DOKTORA
Danışman : DOÇ. DR. GÜNES TANIR
5-Şeref Okuducu
14C ün gamow-teller B-bozunumuna bazı yaklaşımlar · 1995. Yüksek Lisans
Danışman: DOÇ.DR. GÜNEŞ TANIR
6 –Nihat Arıkan
OSL tekniğinin yaş tayini için uygulanması · 1996 . Yüksek Lisans
Danışman: DOÇ.DR. GÜNEŞ TANIR
7-Hayati Altan
Optik uyarlamalı lüminesansın Z’ ye bağınlılığının incelenmesi · 1997. Yüksek Lisans
Danışman: DOÇ.DR. GÜNEŞTANIR
8-Necla Bülbül
Beta-radyasyonu sayma sistemi kullanılarak feldspatlardaki potasyum tayini · 1999. Yüksek Lisans
Danışman: DOÇ.DR. GÜNES TANIR
9-Kemal Koç
Türkiye’de yapılması planlanan nükleer reaktör için teklif edilen tiplerin (Pwr  ve     Phwr) güvenilirlik analizlerinin saphire bilgisayar kodu ile incelenmesi · 1999 ·  DOKTORA
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR
10-Şeref Okuducu
Halo çekirdeklerin nükleer yarıçapa duyarlılığı ve halo çekirdeklerin dış   bremsstrahlung    spektrumunun incelenmesi · 1999. DOKTORA
Danışman: PROF.DR. GÜNEŞ TANIR
11-Serhat Gülen
Optik uyarmalı lümisans şiddetinin beta-radyasyon dozuna bağımlılığı · 2000. Yüksek Lisans  Danışman: PROF.DR. GÜNEŞ TANIR
12-Gülçin Savaşal
Beta bozunumunun Gross teorisi · 2001. Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNEŞ TANIR
13-Ferruh Öztuş
Misil infrared takibinde kullanılan elektro-optik sistemlerin özellikleri ve    pyroteknik    ve xenon infrared sinyal  kaynakları · 2001Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNEŞ TANIR
14-Dariush Amirhashemi
Halo çekirdeklerin kabuk modeline göre incelenmesi · 2002   DOKTORA
Danışman: PROF.DR. GÜNEŞ TANIR
15-Nefise Mehtap Dokumacı
Toprak örneklerinde alfa-doz tayini · 2002   Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR
16-Özgür Gürel
Lityumflorür fosforunun termolüminesans özelliklerinin incelenmesi ve    termolüminesans dozimetre ile doz tayini · 2003Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR
17-Emine Şencan
Eşdeğer dozun tespiti için çok tablet ve tek tablet yöntemlerinin uygulaması · 2004 · Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR
18Nafize Özlem Alkan
Homojen olmayan vücut yapıları için, üç boyutlu tedavi planlama   algoritmalarının doğruluklarının dozimetrik   olarak karşılaştırılması · 2006 · Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR            
19-Adil Demir
Lineer hızlandırıcılarda elde edilen X ışınlarıyla kanser tedavisi · 2005 · Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR
20- Bekir Sinan Demir 
Sodyum klorürün radrasyon dozimetri olarak mamografide kullanılması · 2006.      Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR
21-Serap Çatlı
NaCI ve KCI’ün OSL bozunma eğrilerinin karşılaştırılması · 2006 · Yüksek    Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR
22-İbrahim Cem Arslan
Bazı arkeolojik ve jeolojik numunelerin infrared uyarmalı lüminesans      karakteristiklerinin sıcaklık    bağımlılığı · 2006   Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR   
23- Muharrem Büyüm, 2006 DOKTORA
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR
24- Mustafa Hicabi Bölükdemir
NaCl ve KCl ün IRSL Kinetiğinin İncelenmesi, 2007,  DOKTORA
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR
25- Hikmettin Demir,
Farklı iki lineer hızlandırıcı cihazının elektron dozimetrik  parametrelerinin    karşılaştırılması ; Şubat-2008   Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR 
26-Ferhat Cengiz,
Radyoterapide kullanılanCo-60 kaynağının verdiği doz  değerinin  Al2O3(TLD-  500) ile  ölçülmesi. Temmuz 2009,  Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR 
27-İpek Göker
Biyolojik hedefklerin pozitron emisyon tomografide kullanılan radyoizotıoplar için       durdurma gücü hesabı .Şubat 2010, Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR     
28- Sinem Keleş
Monte Carlo Yöntemi Kullanarak Nükleer Radyasyonun Dozimetrik Hedeflerde Lineer Enerji Transferi Hesabı. Şubat 2011, DOKTORA
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR           
29- Onur Karaman
Radyoterapide uygulanan alçılı hastalarda x-ışınlarının dozimetrik etkisi. Yüksek  Lisans, Haziran 2012
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR 
30-Rasoul Ghomi
Radyoterapide kullanılan al2o3:c (tld-500)’nun tuzak parametrelerinin belirlenmesi.    Mayıs 2012 Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR 
31- T.Neşe Kızılırmak
Farklı türdeki iyonlaştırıcı radyasyonların optik uyarmalı luminesansa etkisi.
Mayıs  2012, Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR
32- Rıza Dilek
Radyoterapide kullanılan proton ve ağır iyonlar için su, Al2O3 :C8TLD-500) ve  akciğerin durdurma gücü hesabı. Haziran 2012, Yüksek Lisans
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR
 33- Metin Kömsöken
Tıpda kullanılan beta radyoaktif kaynaklardan yayınlanan bremsstrahlung’un          (Frenleme ışınları) incelenmesi, Haziran 2012.   Yüksek Lisans.
Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR 
34- Serap Çatlı
İnsan vucuduna yerleştirilen (implante) biyomalzemelerin radyoterapideki doz   dağılımına etkisinin Monte Carlo Yöntemi ve dozimetrik olarak incelenmesi. Haziran 2012   DOKTORA    Danışman: PROF.DR. GÜNES TANIR
35- Yunus Çınar(YL)
36- Adem Pehlivanlı(YL)
37- Seher Dinçer(YL)
LISANSÜSTÜ ÇALISMALARI DEVAM EDEN ÖGRENCILER
1-      Seda Bölükdemir (Doktora)
2-      Özge Güleç(YL)
3-      Sezai Akkaya (YL)
4-      Özlem Dağlı (D)
5-      Mustafa Yiğit(D)
6-      Gülçin Savaşal Öge
ANLATILAN LİSANS DERSLERİ
Temel Fizik I (Mekanik)
Temel Fizik II(Elektrik ve Manyetizma)
Modern Fizik
Kuantum Fiziği
Optik ve Dalgalar
Elektromanyetik Teori
Nükleer Fizik I
Nükleer Fizik II
Nötron Fiziği
Sağlık Fiziği
ANLATILAN LİSANÜSTÜ DERSLER
FİZ 577  Nükleer Fizikte Ölçme ve Hesaplama Yöntemleri I
FİZ 578 Nükleer Fizikte Ölçme ve Hesaplama Yöntemleri II
FİZ 602 Optik Uyarmalı Lüminesans
FİZ 595 Radyasyon Fiziği
ULUSLAR ARASI KATILDIĞI BİLİMSEL FAALİYET

  • · Workshop on “ Condensed Matter Atomic and Molecular Physics”
    Ağustos 1988 ICTP,   Trieste/İTALYA. (1 Ay)

Yurtiçi Davetli Seminer

  • ·Radyoterapi ve Nükleer Tıpta İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile çalışan Fizikçilerin Eğitimi” konulu kursta ders; “ Radyasyonun Madde ile EtkileşmesiTürkiye Atom Enerjisi Kurumu, Aralık-1992.
  • · Selçuk Üniversitesi, Fen-Ed. Fakültesi, “Nükleer Radyasyon Kullanarak Arkeolojik örneklerin  tarihlendirilmesi” Nisan 2008.
  • · Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. “Eşdeğer Doz tayini” Burdur, 2-4 Mart 2010.

Üyelikler

  • · Türk Fizik Derneği
  • · Türk Fizik Derneği, Ankara Şubesi Kurucu Üyesi
  • · Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği