RADYOKİMYA LABORATUVARI

Laboratuvarda Yapılan Çalışmalar:
Eğitim
Yüksek Lisans programına devam eden öğrencilere Radyokimyasal İşlemler Laboratuvar dersi kapsamında Orantılı Sayaç, Alfa Spektrometre ve Sıvı Sintilasyon Sayım Sisteminde ölçülecek numunelerin kimyasal ayırma, katıdan sıvı faza alma, asitlendime, kimyasal parçalama, ekstraksiyon, santrifüjleme, elektrobriktirme vb. hazırlanma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Araştırma
Radyonüklit analizlerini yapabilmek için ilgilenilen her radyonüklitle özgü ayrıştırma işlemleri uygulanmaktadır. Radyokimyasal ayrıştırma işlemleri esnasında öğütme, küllendirme, asitle parçalama, iyon değiştirme, solvent ekstraksiyonu, mikro-birlikte-çöktürme, elektro-biriktirme ve kendiliğinden biriktirme gibi kimyasal yöntemler uygulanmaktadır. Ayrıştırılan radyonüklite özgü kararlı halde şartlandırılan numuneler daha sonra Orantılı Sayaç, Alfa Spektrometre ve/veya Sıvı Sintilasyon Sayım Sistemlerinden analize uygun olan sistemde ölçülmekte ve kantitatif analizleri yapılmaktadır.
Laboratuvarda Bulunan Cihazlar
Laboratuarda çekerocak, elektroliz hücreleri (farklı foil çaplarına uygun), santrifüj, vorteks, hassas terazi, kül fırını, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı ve ultrasonik banyo gibi laboratuar cihazları mevcuttur.
radkim1radkim2radkim3