Yalda ZEKRİ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: MRG ile Beyin Tümörleri Tanısında Kullanılan Spin Yankı Görüntüleme Teknikleri için Uygun Parametrelerin Seçiminin Araştırılması

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Ali YAMAN

Eş-Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 23/05/2017

Saat: 12:00

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Derslik I