Gerekli Evraklar 

 • Öğrencilerin lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları diploma denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
 • Lisans Mezuniyet Transkripti 4’lük sistemde en az 2,00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olmalıdır.
 • Yabancı Dil Belgesi YDS,ÜDS veya KPDS’den en az 65 puan gereklidir. ÜDS ve KPDS’nin geçerlilik süresi YÖK tarafından değiştirildiği şekliyle kabul edilir.
 • Yabancı Uyruklu öğrencilerin dil notu “ÖSYM tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen yabancı dil sınavlarının, yapıldığı tarihte belirlenen eşdeğerlikleri” olarak kabul edilir.
 • ALES (Sayısal) en az ≥60 olmalıdır.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından aldığı belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılır.
 • 2 adet referans mektubu.
 • 1 adet fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı örneği-Pasaport fotokopisi.
 • Aday Başvuru Giriş formu ( Applicant Registration Form )

 
Yabancı Uyruklu Öğrenciler

 • Mezuniyet Transkripti (Yabancı Ülkelerden alınanların noterden onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi, 1 adet).
 • Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı İngilizce veya Türkçe tercüme edilmiş örneği).
 • ALES / Belgesi (son üç yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer belgeler.

 
Değerlendirme
Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.