Sağlık Fiziği Yüksek Lisans (Türkçe) Programı Başvuru Koşulları

Gerekli Evraklar

  • Lisans Mezuniyet Belgesi.
  • Lisans Mezuniyet Transkripti (100’lük sistemde not ortalaması en az 70/100, 4’lük sistemde en az 2,00 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).
  • Tezli Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi (YDS,ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan gereklidir.
  • ALES (Sayısal) en az  ≥60 olmalıdır.
  • 2 adet fotoğraf
  • Aday Başvuru Giriş formu
  • Nüfus Cüzdanı örneği

 

Değerlendirme

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.