Sanaz HENDİ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı:  TLD-600 (LiF-6:Mg,Ti) ve TLD-700 (LiF-7:Mg,Ti)  Dozimetrelerinin Nötron Dozuna Duyarlılığının İncelenmesi ve Radyoterapide Kullanılan Lineer Hızlandırıcı Cihazlarında Dozimetri Amacı ile Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi MERİÇ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 27//03/2015

Saat: 14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü