Sasan GERANMAYEH Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Farklı Günlük Kullanılan Malzemelerin Dozimetrik Özelliklerinin Lüminesans Tekniklerle İncelenerek Retrospektif Dozimetri Sahasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması Ve Yapay Bir  Radyasyon Kazası Senaryosunda Etkin Organ Dozlarının Tayini

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 26/01/2018

Saat: 14:30

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi