101528 Sayısal Hesaplama Teknikleri ve Uygulamaları II (3.0.3)

Dersin Amacı:

Monte Carlo Tekniği, Temel Örnekleme İlkesi, Ters Dönüşüm Yöntemi, Reddetme Yöntemi, Etkileşme Çeşitleri, Kartezyon ve Küresel Koordinatlar, Enerji Spektrumlari, Standart Sapmalar, Matematiksel Fantomlar, Diğer Benzetişim Teknikleri.

Öğrencinin Kazanımları:

Bu dersi başarı ile alan öğrenciler, Monte Carlo simülasyon tekniği ile madde içerisinde veya insan fantomlarında  X ve gama ışınları ile alfa ve beta parçacıklarının takibini yaparak alınan dozları hesaplayabileceklerdir.

Ön koşullar:

İyi Derecede C Bilgisayar Programlama Dilini Bilmek.

İşlenen Konular:

 1. Monte Carlo Tekniği, Temel örnekleme ilkesi, Ters dönüşüm yöntemi.(1 hafta)
 2. Reddetme yöntemi, Rasgele sayı üretme, Hata hesabı (1 hafta)
 3. Pi sayisi, X – Işınlarının Madde ile Etkileşmesi, Ortalama Serbest Yol   Uzunluğunun  Belirlenmesi (1hafta)
 4. Etkileşme Çeşitleri, Fotoelektrik soğurma, Koherent saçılma,  Compton saçılması, (1 hafta)
 5. Koordinat Dönüşümleri, Kartezyon ve Küresel Koordinatlar (1 hafta)
 6. Fotonun Maddeye Giris Noktası Koordinatlarının Belirlenmesi (1 hafta)
 7. Enerji Spektrumları(1 hafta)
 8. Gauss Dağılımı, Standart Sapmalar, Hesap hataları (1 hafta)
 9. İntegral, Doz ve Saçılma Kesri hesapları (1 hafta)
 10. Matematiksel Fantomlar (1 hafta)
 11. Kafanın Matematiksel Fantomu  (1 hafta)