Sefer BALCI Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: 235U Zenginlik Tayininde Eş-Eksenli Grid Elektrotlu CdZnTe Dedektörlerinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi ve Maskelenmiş Gama Spektrumlarının Çözümlenmesi için Algoritma Geliştirilmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 19/06/2019

Saat: 14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü