Selime COŞKUN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Berilyum Oksit (BeO) Dozimetrelerde OSL Ölçüm Parametrelerinin Doz Cevap Özelliklerine Göre Optimizasyonu

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

Eş Danışmanı: Dr. Georgios S. POLYMERIS

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 05/09/2019

Saat: 12:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi