Selin SAATCI Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: LaBr3(Ce) Sintilasyon Dedektörleri ile Elde Edilen Gamma Spektrumlarından Radyoizotop Tanımlanması için Bayesian Yöntemi ile Bir Algoritma Geliştirilmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih:24/08/2020

Saat:15:00

Yer: AU, NBE Çevrimiçi Sanal Sınıf

About İbrahim Demirel

Nükleer Bilimler Enstitüsü Web Sayfası Yöneticisi