Senem ZÜMRÜT Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: 226Ra, 152Eu İçeren Epoksi Matriksli Ve U, Th, K İçeren Selülöz Matriksli Marinelli Geometride Radyoaktif Kalibrasyon Kaynaklarının Hazırlanması ve Farklı Tip HPGe Dedektörlerle Karakterizasyonu

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 22/12/2017

Saat: 10:00

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi