Serdar ŞAHİN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı:  Radyoterapi Uygulamalarında Radyasyon Dozunun Berilyum Oksit(BeO) Dozimetreleri Kullanarak OSL Yöntemi ile Ölçülmesi

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof.Dr.A.Güneş TANIR

Programı: Yüksek Lisans

Tarih:19/01/2015

Saat: 10:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü