Seval CİBİCELİ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Göğüs Duvarı Işınlamalarında Meme Onarımı İçin Kullanılan Geçici Doku Genişleticinin Doz Dağılımına Etkisinin İncelenmesi

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

Eş Danışmanı: Doç. Dr. Ö. Petek ERPOLAT

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 20/03/2018

Saat: 14:00

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi