Sezen LİMON Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: RADYOKİMYASAL AYIRMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK SEDİMENTLERDE 210Pb VE 210Po AKTİVİTE DERİŞİMLERİNİN  BELİRLENMESİ

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 14/06/2016

Saat: 14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu