Taha ERDOĞAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Tomoterapi ile tedavilerde hedef dozun farklı dozimetrik sistemler ile incelenmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. A. Güneş TANIR

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 24/03/2014

Saat: 13:30

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü