Tamamlanan Projeler

 • G. Ö. Çakal (Araştırmacı), “Bor Nitrür İle Kaplanmış Titanyum İmplantların Biyomekanik ve Histomorfometrik Olarak Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 1001 Proje No: SBAG – 114S391, 12/2014 – 06/2017 (252,590 TL).
 • N.Meriç (Yürütücü), “Development of Luminesecence (TL/OSL) dating: Applications to quaternary sediments and ceramics”, TUBITAK-214M014, Morocco Project,  2015-2016.
 • N.Meriç (Araştırmacı), “Radyoterapi Alan Hastalarda Tedavi volümü dışındaki doz dağılımı farklılıklarının tedavi cihazı ve tekniklere göre in vivo doz ölçümleri ile değerlendirilmesi”, TUBİTAK, 2014-2016.
 • N.Meriç (Araştırmacı), “Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) DPT Altyapı Projesi”, DPT Proje Bütçesi 2500000 TL) (Ekim 2011- Ekim 2016).
 • N.Meriç (Araştırmacı), “Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) DPT Altyapı Projesi”, DPT Proje Bütçesi 2500000 TL) (Ekim 2011- Ekim 2016).
 • H.Yüce (Yürütücü), BAP Projesi (12A4045001) Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarının altyapılarının Güçlendirilmesi, (2012-2015).
 • N.Meriç (Yürütücü), “Anadoluda Yer Alan Bazı Deprem İzlerinin  Lüminesans Teknikler Kullanılarak Tarihlendirilmesi  ve Lüminesans Tekniklerin Geliştirilmesi”, MTA, 2012-2015.
 • H.Yücel, M. D. Bor, Ö. Birgül, R. Güven, E. Uyar, Ş. Çubukçu, A. Yalçın, “Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarında Sıvı Sintilasyon Ölçüm Sistemi İle  Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi BAP Proje No: 12A4045001, 2012-2013.
 • Ö. Çakal, H. Yücel, R. Güven, “Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarında Sıvı Sintilasyon Ölçüm Sistemi ile Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi BAP Proje No: 12A4045002, 06/2012 – 12/2013 (300,000 TL).
 • G. Ö. Çakal (araştırmacı), “Bor Nitrür ile Kaplanmış Titanyum İmplantların Yüzey Özellikleri”, TÜBİTAK 1001 Proje No: SBAG – 111S111,  11/2011 – 11/2013 (100,517 TL).
 • H. Yücel (araştırmacı), DPT Projesi (2005K120130): Radyasyon Uygulamaları ve Teknolojileri Geliştirme Projesi (2005-2011).
 • AB SENTINEL Projesi (FP-6 012909) : Safety and Efficacy for new Techniques and Imaging using New Equipment to Support European Legislation. (2005-2007).
 •  Co-ordinated Research Project to Evaluate Quantitatively and Promote Patient Dose Reduction Approaches in Interventional Radiology. IAEA (2003-2005).
 • Yeni nesil dijital dedektörlerin (CR,DR ve Bilgisayarlı Tomografilerde) hasta radyasyon dozlarının ve sistem performanslarının ölçümü.