TÜBİTAK PROJELERİ

 • H.YÜCEL(Proje Yürütücüsü), TÜBİTAK 1001 Projesi    (121F405) Antropomorfik Baş-Boyun Fantomu Geliştirilmesi ve Radyoloji ve Eksternal Radyoterapi Sistemlerinde Kullanım İçin Doz Dağılımlarının Plastik Sintilatör Dozimetre (PSD) ve Radyokromik Film Dozimetre (RFD) Teknikleriyle İncelenmesi
 • H.YÜCEL(Proje Yürütücüsü), TÜBİTAK 1002 Projesi (116F308), Ters-kuyulu kap sayım geometrisinde 226Ra, 152Eu içeren epoksi matriksli ve U, Th, K içeren selülöz matrisli radyoaktif kalibrasyon kaynaklarının hazırlanması ve HPGe dedektörlerle karakterizasyonu,
 • E. Şahiner (Proje Yürütücüsü),TUBİTAK 1002 Projesi (117Y208) Doğal Minerallerin Kristal Yapılarındaki Çok Derin Tuzakların Termal Asistan Optik Uyarmalı Lüminesans (TA-OSL) Sinyallerini Kullanarak Lüminesans Tarihlendirme Yaş Sınırlarının Genişletilmesi Ve Örnek Hazırlama Prosedürün Sadeleştirilmesi.
 • H.YÜCEL(Proje Yürütücüsü), TÜBİTAK 1003 Projesi (115S018), Mamografi sistemlerinin kalite kontrollerinde kullanılması amacıyla doku eşdeğeri fantom geliştirilmesi ve x-ışını spektroskopisi ile karakterizasyonu,
 •  H.YÜCEL(Proje Yürütücüsü);    TÜBİTAK 1001 Projesi (118S616), Brakiterapi Amaçlı Praseodim-142 Kaynağın Araştırma Reaktöründe Üretilmesi ve Yeni Geliştirilecek Göz ve Prostat Organ Spesifik Fantomlarda Verilen Doz Dağılımının Plastik Sintilatör ve Radyokromik Film Dozimetrik Tekniklerle İncelenmesi,
 • A. YALÇIN(Proje Yürütücüsü); TÜBİTAK 1002 Projesi (117F294) Sayısal Radyografi Sistemlerinde Çok Amaçlı Görüntü Kalitesi Fantomu Geliştirilmesi.
 • Ş. KAYA KELEŞ (Proje Yürütücüsü) TÜBİTAK 1002  (117F300), “Kuvarsta ısıtma, ışınlama ve ağartma işlemlerinin lüminesans sinyallerine etkisi ve EPR sinyalleri ile olası ilişkinin incelenmesi” .

BAP, DPT ve ALTYAPI PROJELERİ

 • E. ŞAHİNER(Proje Yürütücüsü), BAP (21L0405001), Radyoterapide Monte Carlo Doz Hesaplama Algoritmasının Geliştirilmesi
 • N. MERİÇ(Proje Yürütücüsü), BAP, (18B0204001), Berilyum oksit (BeO) lüminesans dozimetrelerin doz limitlerinin araştırılması ve mamografi sistemlerinde kullanılması
 • D. BOR(Proje Yürütücüsü) BAP (11A4045001) Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarındaki Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi.
 • G. ÖZGÜR ÇAKAL (Proje Yürütücüsü) BAP  (12A4045002) Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarında Sıvı Sintilasyon Ölçüm Sistemi İle  Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi .
 • E. ŞAHİNER (Proje Yürütücüsü), BAP  (17B0204001) Ankara Üniversitesi Radyoterapide kullanılan yüksek enerjili elektronlarla yapılan meme kanseri ek tedavisinde alan dışındaki radyasyon dozunun lüminesans teknikler kullanılarak değerlendirilmesi.
 • H.YÜCEL, D. BOR(Proje Yürütücüsü), BAP (12A4045001), Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarının altyapılarının Güçlendirilmesi
 • D. BOR(Proje Yürütücüsü), DPT Bilimsel Araştırma Projesi (2005K120130) nolu Radyasyon Teknolojileri ve Uygulamaları.
 • N.MERİÇ (Yürütücü), “Anadoluda Yer Alan Bazı Deprem İzlerinin  Lüminesans Teknikler Kullanılarak Tarihlendirilmesi  ve Lüminesans Tekniklerin Geliştirilmesi”, MTA,