Tamamlanan Projeler

 • N.Meriç (Proje Yürütücüsü), E. Aşlar, G.S. Polymeris, E. Şahiner, Berilyum oksit (BeO) lüminesans dozimetrelerin doz limitlerinin araştırılması ve mamografi sistemlerinde kullanılması Ankara Üniversitesi BAP Projesi, Proje kodu: 18B0204001, (2018-2019)
 • E. Şahiner (Proje Yürütücüsü), N. Meriç, G.S. Polymeris, Doğal Minerallerin Kristal Yapılarındaki Çok Derin Tuzakların Termal Asistan Optik Uyarmalı Lüminesans (TA-OSL) Sinyallerini Kullanarak Lüminesans Tarihlendirme Yaş Sınırlarının Genişletilmesi Ve Örnek Hazırlama Prosedürün Sadeleştirilmesi. TUBİTAK 1002 Projesi, Proje kodu: 117Y208, (2017-2019)
 • E. Şahiner (Proje Yürütücüsü), N. Meriç, F. Göksel, S. Şahin, G.S. Polymeris,  Radyoterapide kullanılan yüksek enerjili elektronlarla yapılan meme kanseri ek tedavisinde alan dışındaki radyasyon dozunun lüminesans teknikler kullanılarak değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi BAP Projesi, Proje kodu: 17B0204001 , (2017-2019) 
 • H.YÜCEL(Proje Yürütücüsü), ABH201667390004 – ABD Stanton Projesi Nükleer Güvenlik Denetimi ve Nükleer Emniyet (2016-2019)
 • H.YÜCEL(Proje Yürütücüsü), TÜBİTAK 1002 Projesi (116F308), Ters-kuyulu kap sayım geometrisinde 226Ra, 152Eu içeren epoksi matriksli ve U, Th, K içeren selülöz matrisli radyoaktif kalibrasyon kaynaklarının hazırlanması ve HPGe dedektörlerle karakterizasyonu, (2016-2017)
 • H.YÜCEL(Proje Yürütücüsü), TÜBİTAK 1003 Projesi (115S018), Mamografi sistemlerinin kalite kontrollerinde kullanılması amacıyla doku eşdeğeri fantom geliştirilmesi ve x-ışını spektroskopisi ile karakterizasyonu (2015-2017), 687500 TL
 • G. Ö. Çakal (Araştırmacı), “Bor Nitrür İle Kaplanmış Titanyum İmplantların Biyomekanik ve Histomorfometrik Olarak Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK 1001 Proje No: SBAG – 114S391, 12/2014 – 06/2017 (252,590 TL).
 • N.Meriç (Yürütücü), “Development of Luminesecence (TL/OSL) dating: Applications to quaternary sediments and ceramics”, TUBITAK-214M014, Morocco Project,  2015-2016.
 • N.Meriç (Araştırmacı), “Radyoterapi Alan Hastalarda Tedavi volümü dışındaki doz dağılımı farklılıklarının tedavi cihazı ve tekniklere göre in vivo doz ölçümleri ile değerlendirilmesi”, TUBİTAK, 2014-2016.
 • N.Meriç (Araştırmacı), “Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) DPT Altyapı Projesi”, DPT Proje Bütçesi 2500000 TL) (Ekim 2011- Ekim 2016).
 • N.Meriç (Araştırmacı), “Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) DPT Altyapı Projesi”, DPT Proje Bütçesi 2500000 TL) (Ekim 2011- Ekim 2016).
 • H.Yücel (Yürütücü), BAP Projesi (12A4045001) Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarının altyapılarının Güçlendirilmesi, (2012-2015).
 • N.Meriç (Yürütücü), “Anadoluda Yer Alan Bazı Deprem İzlerinin  Lüminesans Teknikler Kullanılarak Tarihlendirilmesi  ve Lüminesans Tekniklerin Geliştirilmesi”, MTA, 2012-2015.
 • H.Yücel, M. D. Bor, Ö. Birgül, R. Güven, E. Uyar, Ş. Çubukçu, A. Yalçın, “Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarında Sıvı Sintilasyon Ölçüm Sistemi İle  Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi BAP Proje No: 12A4045001, 2012-2013.
 • Ö. Çakal, H. Yücel, R. Güven, “Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarında Sıvı Sintilasyon Ölçüm Sistemi ile Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi BAP Proje No: 12A4045002, 06/2012 – 12/2013 (300,000 TL).
 • G. Ö. Çakal (araştırmacı), “Bor Nitrür ile Kaplanmış Titanyum İmplantların Yüzey Özellikleri”, TÜBİTAK 1001 Proje No: SBAG – 111S111,  11/2011 – 11/2013 (100,517 TL).
 • H. Yücel (araştırmacı), DPT Projesi (2005K120130): Radyasyon Uygulamaları ve Teknolojileri Geliştirme Projesi (2005-2011)
 • H.YÜCEL(Proje Yürütücüsü), BAP Projesi (12A4045001), Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarının altyapılarının Güçlendirilmesi, (2012-2014),  220000 TL

 •   H. Yücel (araştırmacı),BAP Projesi (12A4045002), Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarında Sıvı Sintilasyon Ölçüm Sistemi İle Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi, (2012-2013), Araştırmacı,  250000 TL

 • H. Yücel (araştırmacı), BAP Projesi (11A4045001), Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarındaki Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi, (2011-2012), Araştırmacı, Tamamlandı, 20000 TL

 • H. Yücel (araştırmacı), DPT Projesi (2005K120130), Radyasyon Uygulamalarıve Teknolojileri Geliştirme Projesi, (2007-2010), Araştırmacı, Tamamlandı

 • AB SENTINEL Projesi (FP-6 012909) : Safety and Efficacy for new Techniques and Imaging using New Equipment to Support European Legislation. (2005-2007).
 •  Co-ordinated Research Project to Evaluate Quantitatively and Promote Patient Dose Reduction Approaches in Interventional Radiology. IAEA (2003-2005).
 • Yeni nesil dijital dedektörlerin (CR,DR ve Bilgisayarlı Tomografilerde) hasta radyasyon dozlarının ve sistem performanslarının ölçümü.