Tamamlanan Tezler

DOKTORA

 8-4797 Engin Aşlar Adı Soyadı: Engin AŞLAR
Tez Konusu: BeO dozimetrelerin TL, OSL ve ESR Teknikleri Arasındaki Korelasyonu ve Mamografi Sistemlerinde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Dr. Georgios S. POLYMERIS
 akurt1 Adı Soyadı: Asena KURT YALÇIN
Tez Konusu: Dijital Radyografide Sistem Performansının Monte Carlo ve Deneysel teknikler Kullanılarak Saptanması
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR

YÜKSEK LİSANS 

Adı Soyadı: Faruk BAYKUT
Tez Konusu: 90Sr/90Y Beta Kaynağı Kullanılarak Beta Dedektörlerinin Kalibrasyonu İçin Prosedür Oluşturulması
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Musa AY
Tez Konusu: Girişimsel Kardiyoloji İncelemelerinde Personel Radyasyon Dozunun Ölçülmesi ve Hasta Radyasyon Dozları ile Korelasyonu
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
Adı Soyadı: Sultan ULAĞ
Tez Konusu: Meme Kanseri Radyoterapisinde Farklı Tedavi Tekniklerinin Cilt Dozlarının Değerlendirilmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
Adı Soyadı: Hasan Kerem UZUN
Tez Konusu:
Dijital Meme Tomosentezi ve Dijital Momografide Ortalama Glandüler Doku Dozunun Karşılaştırılması
Danışmanı: 
Doç. Dr. Turan OLĞAR
  Adı Soyadı: Duygu YAVUZ
Tez Konusu:
Danışmanı:
Doç. Dr. Eren ŞAHİNER
Eş Danışmanı:
 Prof. Dr. Hüseyin BORA
   

2020  2019  2018   2017   2016    2015    2014    2013    2012     2011    2010    2009    2008