Tuğba ÇELİK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Farklı Dijital Radyografi Sistemlerinin Kontrast-Ayrıntı Dedeksiyonu ve Dedeksiyon Kuantum Etkinliği (DQE) Açısından Karşılaştırılması

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 03/09/2019

Saat: 14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi