Turan ŞAHMARAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: FARKLI RADYOLOJİK İNCELEMELERDE PEDİATRİK RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 12/08/2016

Saat: 14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu