“Türkiye’deki Bireylerin/Akademisyenlerin/Öğrencilerin COVID19 Pandemi Dönemindeki Fiziksel Aktivite, Depresyon, Yorgunluk ve Uyku Düzeylerinin İncelenmesi” Bilimsel Çalışma Anketi Hakkında

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün araştırması olan “Türkiye’deki Bireylerin/Akademisyenlerin/Öğrencilerin COVID19 Pandemi Dönemindeki Fiziksel Aktivite, Depresyon, Yorgunluk ve Uyku Düzeylerinin İncelenmesi” isimli çalışmasına ait anket formlarına ekteki web adreslerinden ulaşım sağlanabilmektedir.

Veri toplama formu dijital ortamda “Google Forms” kullanılarak hazırlanmıştır.
3 örneklem grubu için link aşağıdadır.

1- Türkiye’deki Bireylerin COVID-19 Pandemi Dönemindeki Fiziksel Aktivite,
Depresyon, Yorgunluk ve Uyku Düzeylerinin İncelenmesi

https://forms.gle/eLtDEJAKbrpK6sbm6

2- Öğrencilerin COVID-19 Pandemi Dönemindeki Fiziksel Aktivite, Depresyon,
Yorgunluk ve Uyku Düzeylerinin İncelenmesi

https://forms.gle/L9membjsYK6RKMDW8

3- Akademisyenlerin COVID-19 Pandemi Dönemindeki Fiziksel Aktivite, Depresyon,
Yorgunluk ve Uyku Düzeylerinin İncelenmesi

https://forms.gle/z7yMhvsFWngQsvaH8

About İbrahim Demirel

Nükleer Bilimler Enstitüsü Web Sayfası Yöneticisi