Ümran ÖNAL Tez Savunması

Tez Konusu: Dijital Görüntülemede Farklı Tasarımdaki Gridlerin Görüntü Kalitesi ve Radyasyon Dozuna Etkisi

Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem BİRGÜL

Tez Savunma Tarihi: 13 Haziran 2013

Tez Savunma Saati: 10.30

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü