Uzm.Asena YALÇIN Doktora Tez Savunması

Tez Önerisi Adı: PET/MRI Hibrid Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü   Kalitesini Bozan Bazu Fiziksel Faktörlerin Düzeltilmesi

Öğrencinin Adı Soyadı: Asena YALÇIN

Anabilim Dalı: Medikal Fizik

Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLGAR

Tez Önerisi Savunmasının Tarihi: 27/01/2014

Saati: 10.00

Yeri:Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü