Doğum Yeri      : Çorum, 1984
Lisans               : A. Ü. Fizik Mühendisliği Bölümü, 2006
Yüksek Lisans  : A.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü, 2009
e-mail               : akurt@eng.ankara.edu.tr
Telefon             : (0312) 212 03 84
Fax                   : (0312) 215 33 07
 

Akademik Kariyer
2002 – 2006 :  Ankara Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği – Lisans
2006 – 2009 :  Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü – Tezli Yüksek   Lisans
2009 –        :    Ankara Üniversitesi   Nükleer Bilimler Enstitüsü – Uzman2010-         :    Ankara Üniversitesi   Nükleer Bilimler Enstitüsü –doktora
Çalışma Konuları
Nükleer Tıp Fiziği,radyoloji fiziği, radyasyondan korunma, Medikal Fizik
Tez ve Projeler
1. DPT Projesi (2005K120130): Radyasyon   Uygulamaları ve Teknolojileri Geliştirme Projesi (2005-2008)2. Nükleer Tıpta Tomografik Görüntülemede Hasta Hareketinin Algılanması ve   Düzeltilmesi3. Nükleer Tıpta Planar ve Tomografik İncelemelerde Standart Fantom   Kullanılarak Farklı Sistemlerin Görüntü İşleme Algoritmalarının Kıyaslanması
Katılıdığı   Kurslar
1. American Association of Physicists in   Medicine (AAPM) & Ankara University -Institute of Nuclear   Science,17-20.10.2009, International Scientific Exchange Programs (ISEP)
Makaleleri
Yurtdışı Makaleler :Asena K,Doğan B,Selma T,Semra D,Tuba H.  Accuracy of Clinical Protocols in SPECT, Journal of Nuclear Medicine and   Technology, 2012, 40(3).Yurtiçi Makaleler :1. Haluk YUCEL, Ayşe Nur SOLMAZ, Asena   KURT, Tolga İNAL, Doğan DOR. Disk Kaynak Geometrisi İçin 30-670keV Gama Işını   Enerji Aralığında CdZnTe Dedektörünün Dedeksiyon Verimi, Gazi Üniversitesi   Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 2008, 23(3):699-707
Bildirileri
Uluslararası Bildiriler :Ulusal Bildiriler :1. Asena KURT, Aslı ŞİMŞEK, Selma   TAŞTAN, Doğan DOR. Nükleer Tıpta Tomografik İncelemelerde Farklı Sistemlere   Ait Görüntü İşlem Algoritmaları ve Klinik Protokollerin Standart Fantom   Kullanılarak Kıyaslanması, XII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 2224 Ekim 2009,   Ankara.
2. Aslı ŞİMŞEK, Asena KURT, Selma TAŞTAN, Tuba H.osmanoğlu, Doğan BOR. SPECT   Sistemlerinin Kabul Testlerinde Nema ve Diğer Protokollerin Uygulanması, XII.   Ulusal Medikal Fizik Kongresi 2224 Ekim 2009, Ankara.3. İndirekt Flat Panel Sistemlerinin Optimizasyon Çalışmaları 13. Medikal fizik kongresi çeşme 20114. Konvansiyonel ve girişimsel radyolojide hasta ve hekim dozunu azaltan teknikler, diagnostik radyolojide radyasyon dozları çalıştayı, Acıbadem üniversitesi hastanesi istanbul,2011.5. Performance Measurements Of X-Ray Anti-Scatter Grids, International Conferance on Radiation Protection in Medicine Varna Bulgaria 2010.