26 – 30 Ağustos

Program

 1. Dozimetreler, Radyasyon Dozu, Doz Birimleri
 2. Radyoaktif Tarihlendirme Yöntemleri
 3. ESR/EPR ile Tarihlendirme
 4. Lüminesans Yöntemler (TL/OSL) ile tarihlendirme
 5. Arkeolojik ve Jeolojik Örnekler
 6. Numune Hazırlama protokolleri
 7. Eşdeğer doz Ölçüm Protokolleri
 8. Doz hızı Hesabı
 9. Sönüm ( fading ) Olayı
 10. Hata Hesabı
 11. Yıllık doz ölçümleri : Radyometrik Analiz Yöntemleri- Alanda  ve Laboratuarda  Doz Ölçümleri
 12. Tarihlendirme ve Dozimetre  Çalışmalarında Kullanılan Cihazlar
 13. Tarihlendirme Çalışmaları ve Problemler

 

Başvuru

Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü
e_mail: meric@ankara.edu.tr
“Düzenlenecek olan yaz okuluna katılacak genç araştırmacıların yol ve konaklama giderleri için TÜBİTAK’ın 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı’na başvuru yapılacaktır. Destek verilmesi halinde Düzenleme Kurulu’na yapılmış olan destek başvuruları değerlendirilecektir.”