Yrd. Doç. Dr. Gaye ÖZGÜR ÇAKAL

  

         A.Ü.Nükleer Bilimler Enstitüsü
         Tandoğan Yerleşkesi, 06100 Beşevler/ Ankara
         Tel:  0(312)2128577-2736
         Fax:  0(312)2153307
         e_mail: gcakal@ankara.edu.tr 

 

AKADEMİK KARİYER

1995    Lisans      Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kimya Mühendisliği Bölümü

1998    Yüksek Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kimya Mühendisliği Bölümü

2004    Doktora    Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kimya Mühendisliği Bölümü

2012    Yard. Doç.     Ankara Üniversitesi – Nükleer Bilimler Enstitüsü

İŞ DENEYİMİ

1993     Yaz Stajı

Alçak Yoğunluk Polietilen Ünitesi, Petkim Petrokimya Kompleksi, Aliağa, İzmir

1997-2005   Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kimya Mühendisliği Bölümü

2004 – 2005   Proje Yürütücüsü

Bor Ürünleri Üretimi Amaçlı Pilot Tesis ve Laboratuar Kurulması

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN – ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü İşbirliği

2005 – 2012    Uzman, Proje Yürütücüsü

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN

2012-      Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi – Nükleer Bilimler Enstitüsü

ARAŞTIRMA KONULARI

Alfa Spektrometresi

Sıvı Sintilasyon Sayma Sistemi

Alfa Spektrometre ve Sıvı Sintilasyon Sayma Sistemleri için Numune Hazırlama

Bor Ürünlerinin Nötron Absorblayıcı Olarak Kullanımı

İnorganik Boratların Üretimi

Bor Katkılı Malzeme Üretimi (Polimer vb.)

Bor Nitrür Kaplama ve Sağlık Alanındaki Uygulamaları

YAYINLAR

TEZLER

1. Çakal Gaye Ö., “Termogravimetrik Analiz Yöntemi ile Karbonizasyon ve Aktivasyon Sonucu  Kömürlerin Reaksiyona Girme Hızlarının Tayini”, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Kimya Mühendisliği, Eylül 1998.

2. Çakal Gaye Ö., “Borik Asit Üretiminde Kullanılan Sürekli Akışlı Karıştırmalı Çamur Reaktörlerinin Dinamik Davranışı”, Doktora Tezi, ODTÜ Kimya Mühendisliği, Haziran 2004.

PATENTLER

1. M. Kılınç, G. Bayram, G. Çakal, A. Yılmaz, İ. Eroğlu, S. Özkar, “Pet Bazlı Kompozit Yapı Malzemesi ve Üretim Yöntemi”, TR 2008 04252 B

2. G. Çakal, F. Soylu, M.E. Çelen, “Sodyum Pentaborat ve Üretim Yöntemi” TR 2006 04991 B

3. D. Gürhan, G.Ö. Çakal, İ. Eroğlu, S. Özkar, “3.5 Mol Kristal Sulu Çinko Borat Üretimi” TR 2006 02072 B

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Çakal G.Ö., Eroğlu, İ., Özkar, S., “Gypsum Crystal Size Distribution in Four Continuous Flow Stirred Slurry Boric Acid Reactors in Series Compared with the Batch”, Journal of Crystal Growth, Vol. 290, pp. 197-202, 2006.

2. Çakal G.Ö., Yücel H., Gürüz A.G., “Physical And Chemical Properties of Selected Turkish Lignites and Their Pyrolysis and Gasifıcation Rates Determined By Thermogravimetric Analysis”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Vol. 80, pp. 262-268, 2007.

3. Çakal G.Ö., Eroğlu, İ., Özkar, S., “Simulation Of Gypsum Crystallization in Continuous Boric Acid Slurry Reactors by Microfluid and Macrofluid Models”, Journal of Crystal Growth, Vol. 360, pp. 240-247, 2007.

4. Gürhan D., Çakal G.Ö., Eroğlu, İ., Özkar, S., “Improved Synthesis of Fine Zinc Borate Particles Using Seed Crystals”, Journal of Crystal Growth, Vol. 311, pp. 1545-1552, 2009.

5. Kılınç M., Çakal G.Ö., Yeşil S., Bayram G., Eroğlu, İ., Özkar, S., “Scale Up Synthesis of Zinc Borate From The Reaction of Zinc Oxide and Boric Acid in Aqueous Medium”, Journal of Crystal Growth, Vol. 312, pp. 3361-3366, 2010.

6. Çakal G.Ö., Göğebakan Z., Coşkun S., “Investigation of Synergistic Effect of Boron on Fire Retardancy of Cotton Fabrics”, Tekstil ve Konfeksiyon, Vol. 21, Issue: 3, pp. 265-271, 2011.

7. Çağlar G.S., Çakal G.Ö., Yüce E., Pabuccu R., “Evaluation of Serum Boron Levels and Lipid Profile In Pregnancies With or Without Gestational Diabetes”, Journal of Perinatal Medicine, Vol. 40, Issue 2, pp. 137-140, 2012.

8. Çakal G.Ö., “Production of fine zinc borate in industrial scale”, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, Vol. 18, Issue 4, pp. 547−553, 2012.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ VE POSTER BİLDİRİLER

1. A.Erdoğdu, G.Ö.Çakal, N.Özkar, S.Özkar, İ. Eroğlu, “Effect of Particle Size of Colemanite on Gypsum Crystallization During Boric Acid Production”, pp. 42-49, WASIC Workshop on Advance in Sensoring in Industrial Crystallization, 18-20 June 2003, İstanbul, Turkey

2. G.Ö. Çakal, A. Erdoğdu, N. Özkar, S. Özkar, İ. Eroğlu, “Simulation of Gypsum Crystallization in Continuous Boric Acid Reactors by Microfluid and Macrofluid Models”, pp. 50-57, WASIC Workshop on Advance in Sensoring in Industrial Crystallization, 18-20 June 2003, İstanbul, Turkey

3. A. Erdoğdu, G.Ö. Çakal, S. Özkar, İ. Eroğlu, “The Effect of Stirring Rate on the Dissolution of Colemanite and Particle Size of Gypsum Crystals during the Boric Acid Production in a Batch Reactor”, pp. 319-325,  Proceedings of the 2nd  International Boron Symposium, 23-25 September 2004, Eskişehir, Turkey

4. G.Ö. Çakal, A. Erdoğdu, İ. Eroğlu, S. Özkar, “Comparison of the Particle Sizes of Gypsum Crystals Obtained in the Production of Boric Acid by Batch and Continuous Flow Systems”, pp. 311-318,  Proceedings of the 2nd  International Boron Symposium, 23-25 September 2004, Eskişehir, Turkey

5. G.Ö. Çakal, S. Özkar, İ. Eroğlu, ”Particle Size Distribution of Gypsum Crystals in Four Continuous Flow Stirred Slurry Reactors in Series”, VDI-Berichte 1901.1, art. no. B-32, pp. 465-471, VDI Verlag GmbH, Düsseldorf 2005, Proceedings of the16th International Symposium on Industrial Crystallization, 11-14 September 2005, International Congress Center, Dresden, Germany

6. G. Çakal, F. Soylu, M.E. Çelen, S. Şener, S. Taban, S.B. Shukla, “Development of New Boron Micronutrient and Determination of Product  Applications”, Advances in Plant and Animal Nutrition, Springer, The Netherlands, 2007, pp. 183-187, Proceedings of the 3rd International Symposium on All Aspects of Plant and Animal Nutrition, 10-13 September 2005, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China

7. D. Gürhan, İ. Eroğlu, G.Ö. Çakal, S. Özkar, “Kinetics of Zinc Borate Production Reaction from Zinc Oxide and Boric Acid”, pp. 231-236, Proceedings of the III. International Boron Symposium, 2-4 November 2006, Ankara, Turkey

8. Ö. Dervişoğlu, I. Aşar, İ. Eroğlu, C. Özgen, G.Ö. Çakal, “Inferencial Control of Boric Acid Production System”, pp. 245-252, Proceedings of the III. International Boron Symposium, 2-4 November 2006, Ankara, Turkey

9. M. Kılınç, S. Yeşil, G. Çakal, G. Bayram, S. Özkar, and I. Eroğlu, “Production and Characterization of Hydrated Zinc Borate”, Somer Symposium Series I, page:51,  14-15 May 2007, Ankara, Turkey (poster presentation)

10. A.G.Çelik, Çakal G.Ö., Nas. C., Saka M., “Bleaching of Mechanical Pulp with Sodium Perborate”, 19th Industrial Minerals International Congress & Exhibition, IM19, 30 March – 2 April 2008, Hilton Hotel, Athens, Greece (poster)

(http://www.metalbulletin.com/Events/Details/Element.aspx?eventId=558&typeId=3)

11. M. Kılınç, G. Bayram, A. Yılmaz, G. Çakal, I. Eroğlu and S. Özkar,  “Characterization of Flame Retardancy and Effect of Synergism on PET Based Composites via Phosphate Based Flame Retardant Additives”, Proceedings of the Polymer Processing Society 24th Annual Meeting, PPS-24, June 15-19, 2008 Salerno, Italy

12. B. Baltacı, G. Ö. Çakal, G. Bayram, İ.Eroğlu, S. Özkar, “Effect of Using Polymeric Additive on the Synthesis of Zinc Borate”, pp. 160, 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries, EMCC-6, Atlantis Hotel, Belek, ANTALYA, TURKEY, March 7-12, 2010 (poster presentation)

13. G.S. Çağlar, G.Ö. Çakal, E. Yüce, R. Pabuccu, “Evaluation of Serum Boron Levels and Lipid Profiles in Pregnancy with or without Gestational Diabetes”, ISTERH International Society For Trace Elements Research in Humans, Trace Elements in Health and Disease:  Essentiality, Toxicity, Rixos Premium Hotel, Belek, Antalya, Turkey, October 16-21, 2011

14. S.D Cengiz, G. Çağlar, G. Çakal, “Maternal and Umbilical Cord Blood Boron Levels in Term Gestations” The 14th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, All About Women’s Health, Paris, France, November 17-20, 2011 (poster presentation)

15. A.G.Çelik, Çakal G.Ö., A.M. Kılıç, “Effect of Temperature on the Thermal and Physical Properties of Espey Colemanite”, 8th International Industrial Minerals Symposium, İstanbul, Turkey, November 29-30, 2012.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ VE POSTER (Kongre Kitabında Basılmayan) BİLDİRİLER

15. Gürüz A.G., Yücel G.Ö., Yücel H., “Study of Reactivity of Coal in Carbonization and Gasification by Thermogravimetric Analysis”, AIChE American Institute of Chemical Engineers Annual Meeting, November 1999, Dallas, USA (poster presentation)

16. Çakal G.Ö., Eroğlu, İ., Özkar, S., “Simulation of Continuous Boric Acid Slurry Reactors by Microfluid and Macrofluid Models”, AIChE American Institute of Chemical Engineers 2006 Annual Meeting, November 12-17, 2006, San Francisco Hilton, San Francisco, California (oral presentation)

ULUSAL BiLiMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ VE POSTER BİLDİRİLER

1. G.Ö. Yücel, G.A. Gürüz, H. Yücel, “Termogravimetric Analiz Yöntemi ile Türk Kömürlerinin Karbonizasyon ve CO2 Aktivasyonu Sonucu Reaksiyona Girme Hızlarının Belirlenmesi”, III. National Chemical Engineering Congress, Atatürk University, Erzurum, pp. 545-550, 1-4 September 1998.

2. A. Erdoğdu, G.Ö., Çakal, S.Özkar, İ. Eroğlu, “Investigation of the Dissolution Kinetics of Colemanite Mineral in Sulphuric Acid” RM-44, 6. National Chemical Engineering Congress, Ege University, Bornova, İzmir, 2004

3. G.Ö., Çakal, S.Özkar, İ. Eroğlu, “Effect of Colemanite-Sulphuric Acid Feed Ratio on the Product Purity in Continuous Flow Stirred Boric Acid Reactors”, RM-43, 6. National Chemical Engineering Congress, Ege University, Bornova, İzmir, 2004

4. D. Gürhan, G.Ö. Çakal, İ. Eroğlu, S. Özkar, “Investigation of the Parameters Effecting Zinc Borate Production in a Batch Reactor”, I. National Boron Workshop, Ankara, pp. 223-230,  28-29 April 2005

5. Ö. Dervişoğlu, I. Aşar, G. Çakal, İ. Eroğlu, C. Özgen, “Inferencial Control of Boric Acid Production System”,  8. National Chemical Engineering Congress, Malatya, 2008

6. A.G. Çelik, M.Saka, M.E.Çelen, G.Ö. Çakal, “Bleaching of Fresh Paper Pulp in the Mill with Sodium Perborate Monohydrate”, II. National Boron Workshop, Ankara, pp. 125-131, 17-18 April 2008

7. M. Kılınç,  S. Yeşil, G. Çakal, G. Bayram, İ. Eroğlu, S. Özkar, “Pilot Plant Production and Characterization of 3.5 Mol Hydrated Zinc Borate”, II. National Boron Workshop, Ankara, 17-18 April 2008

8. M. Kılınç, G. Bayram, A. Yılmaz, G.Ö. Çakal, İ. Eroğlu, S. Özkar, “Synergistic Effects of Phosphate and Boron Based Flame Retardants on the Poly(etylene terephytalate) (PET) Based Composites and Determination of the Flame Behavior and Mechanic Properties of Composites”, 3. National Polymer Science and Technology Congress and Fair, Polymer Science and Technology Society, Kocaeli University, pp. 46, May 2010.

9. B. Baltacı, G.Ö. Çakal, G. Bayram, İ. Eroğlu, S. Özkar, “Effect of Surfactant Type on the Zinc Borate Synthesis” 9. National Chemical Engineering Congress, 2010, Gazi University, June 2010

TAMAMLANAN PROJELER

1. Proje No: AFP-96-03-04-02, ODTÜ, Araştırmacı

Termogravimetrik Analiz Yöntemi ile Karbonizasyon ve Aktivasyon Sonucu Kömürlerin Reaksiyona Girme Hızlarının Tayini

2. Proje No: BAP- 2001-07-02-02, ODTÜ, Araştırmacı

Sürekli Akışlı Karıştırmalı Çamur Reaktörlerinde Borik Asit Üretimi

3. Proje No: BOREN -2005-E0022, Proje Eş Yürütücüsü

Çinko Borat Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Alev Geciktirici Olarak Kullanım Alanlarının Araştırılması

Bütçe: 160,500 TL – Süre: 24 ay

4. Proje No: BOREN-2005- B0116, Proje Yürütücüsü

Tarımda Mikrobesleyici Nitelikli, Ahşapta Alev Geciktirici ve Haşere Önleyici Olarak Kullanılacak Özel Bor Ürünlerinin Pilot Tesiste Üretimi

Bütçe: 314,756 TL – Süre: 24 ay

5. Proje No: BOREN-2007-B0188, Araştırmacı

Beton Yol Yapımında Borlu Çimento Kullanımı

Bütçe: 1,500,000 TL – Süre: 36 ay

6. Proje No: BOREN -2008 – Ç0179, Danışman

Küçük Parçacık Boyutlu Çinko Borat Üretimi Ve Alev Geciktirici Olarak Kullanımı

Bütçe : 72,000 TL – Süre: 27 ay

7. Proje No: BOREN-2008- B0201, Araştırmacı

Proje Hazırlama Ve Konsept Geliştirme Ön Çalışmaları

Bütçe: 100,000 TL  – Süre: 24 ay

8. Proje No: BOREN- 2011-B0313, Proje Yürütücüsü

Bor Ürün ve Teknolojilerine Yönelik Teknoloji Planlaması ve Yol Haritası

Bütçe: 79,591 TL – Süre: 13 ay

DEVAM EDEN PROJELER

1. Proje No: SBAG – 111S111, Araştırmacı

Bor Nitrür ile Kaplanmış Titanyum İmplantların Yüzey Özellikleri

Bütçe: 147,050 TL – Süre: 24 ay

2. Proje No: 12A4045002, Ankara Üniversitesi,  Proje Yürütücüsü

Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarında Sıvı Sintilasyon Ölçüm Sistemi ile Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi

Bütçe: 300,000 TL – Süre: 12 ay