ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Görevlendirmelerde, düzenleme ve bilim kurulu bulunan, ulusal veya uluslararası düzeyde geniş katılımla gerçekleşen ve hakem incelemesi olan bilimsel etkinlikler dikkate alınacaktır.

  1. Yurt dışı görevlendirmelerde, Ankara Üniversitesi Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği (BEYÖD) Uygulama İlkeleri geçerli olup, bu kapsamda kullanılan yayın ile Nükleer Bilimler Enstitüsü desteğine başvurulamaz.
  2. Görevlendirmelerde poster, sözlü bildiri veya davetli konuşmacı olma şartı aranır.
  3. Öğretim elemanları bu destekten bütçe olanaklarına göre yılda 1 (bir) kez faydalanabilir.
  4. Sunulacak bildiri birden fazla öğretim elemanı tarafından hazırlanmış ise sunum için sadece bir öğretim elemanına maddi destek verilir.
  5. Bilimsel etkinliklere izleyici olarak katılımlarda maddi destek verilmez.
  6. Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinlik görevlendirmelerinde verilecek destek miktarları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bu destek ilkeleri 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

UBED ilkeleri için tıklayınız