Dersin Amacı:
Medikal Fizik alanı ile yüklü parçacık ve gama-x ışını spektroskopisinde kullanılan dedektörleri tanımak.
Öğrencinin kazanımları:
Öğrenciye radyasyon ölçümü konusunda gerekli bilgileri  kazandırmaktır. Sadece Medikal uygulamalar değil radyasyonun tüm diğer uygulamalarına yönelik sahalarda çalışacak olan öğrencilere gerekli temel bilgiler vermektir.
Ders İçeriği:
1. İYONİZASYON DEDEKTÖRLERİ
1.1 İyonizasyon İşlemi
1.2 Yük Hareketi Ve Toplanması
1.3 İyon Odalarının Çalışma Modları
1.4 İyon Odaları ile Radyasyon Doz Ölçümleri
1.5 İyon Odalarının Tasarımları
2. ORANTILI SAYAÇLAR
2.1 Gaz Çoğalması
2.2 Dedektörlerin Farklı Çalışma Modları
2.3 Dedektör Geometrisinin Seçimi
2.4 Kullanılan Gaz
2.5 Sinyal Pulsunun Zamana Bağlı Özelliği
2.6 Sahte Pulslar
2.7 Dedeksiyon Etkinliği ve Sayım Platosu
2.8 Orantılı Sayaçlarda Tasarım Özellikleri
3. GEIGER – MUELLER DEDEKTÖRLERİ
3.1 Geiger Boşalımı
3.2 Kullanılan Esas ve Söndürücü Gazlar
3.3 Puls Profili ve Ölü Zaman
3.4 Sayım Profili
3.5 Geiger – Mueller Dedektörlerde Tasarım Özellikleri
3.6 Sayım Verimi
4. SİNTİLASYON DEDEKTÖRLERİ
4.1 İnorganik Kristaller
4.2 Organik Kristaller
5.YARI İLETKEN DEDEKTÖRLER
5.1 Yarı İletken Özellikler
5.2 Yarı İletken Dedektörlerin Farklı Tipleri
5.3 Yarı İletken Dedektörlerin Çalışma Özellikleri
6.SAYIM İSTATİSTİĞİ VE BELİRSİZLİK TAHMİNİ
6.1 Verilerin Karakterizasyonu
6.2 İstatiksel Modeller
6.3 İstatiksel Modellerin Uygulamaları
6.4 Hata Türemesi
6.5 Sayım Deneylerinin Optimizasyonu
6.6 Deney – Teori İlişkileri
7.RADYASYON DEDEKTÖRLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
7.1 Basitleştirilmiş Dedektör Modeli
7.2 Dedektör çalışma modları
7.3 Puls Yüksekliği Spektrumları
7.4 Sayım Eğrileri  ve Platolar
7.5 Enerji Ayırım Gücü
7.6 Dedeksiyon Verimi
7.7 Ölü zaman
8. PULS İŞLENMESİ VE ŞEKİLLENDİRİLMESİ
8.1 CR ve RC Şekillendirmeleri
8.2 Sıfır Kutup Düzeltmesi
8.3 Taban Seviye Kayması
8.4 Diğer Puls Şekillendirme Yöntemleri
9.SİNTİLATÖRLERDE RADYASYON SPEKTROMETRESİ
9.1 Gama Işın Etkileşmeleri
9.2 Beklenen Cevap Fonksiyonları
9.3 Gerçek Spektrum
9.4 Spektrumu Değiştiren Dedektördeki Diğer Nedenler
9.5 Toplam Etkisi
9.6 Farklı Enerjilerdeki Gama Işınlarının Etkileri
9.7 Enerji Ayırma Gücü
9.8 Doğrusallık
9.9 Dedektör verimi
10.GAMA SAYIM SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ELEKTRONİK BİLEŞENLER
10.1 Önyükselteçler
10.2 Yükselteçler
10.3 Dedektör Besleme ve Yüksek Voltaj Kaynakları
10.4 Diskriminatörler
10.5 Sayıcılar
10.6 Sayım Metreler
10.7 Analog-Sayısal Dönüştürücüler (ADC)