Anabilim Dalının Amacı

  • Tıp alanında kullanılan radyasyon cihazlarının seçimi, kabulü, rutin kalibrasyon ve kalite kontrolleri, yazılım ve donanımların etkin kullanılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin resmi ve özel nükleer tıp, diagnostik radyoloji ve radyoterapi bölümlerine verilmesi.
  • İyonize radyasyon ile çalışan her seviyedeki kullanıcıya yönelik sürekli eğitim kurslarının gerçekleştirilmesi. Uluslararası ve ulusal kuruluşlarla birlikte eğitim programlarının organizasyonu.
  • Her türlü gıda, sanayi ürünleri ve hammaddeleri, çevresel radyasyon ölçümlerinin yapılması.
  • Nükleer Tıp ve Çevresel radyasyon kullanımlarında yer alan cihazların teknik parametreleri ile ilgili olarak AB (ve diğer bazı Uluslararası kuruluşlar) tarafından belirlenmiş kriterlerin ölçüm ve kontrollerinin gerçekleştirileceği Uygunluk Test Laboratuarının kurulması. Bu konularda danışmanlık ve hizmet verilmesi, gerekli araştırmaların yapılması.
  • Medikal görüntüleme ve dozimetri, çevresel radyasyon ölçümleri, retrospektif dozimetre, radyasyon korunumu ve ilgili konularda bilimsel araştırma yapmak. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası projeleri yürütmek.
  • Toplumu medikal radyasyon uygulamaları ve korunumu konularında aydınlatmak.

PROGRAMLAR
 a) Medikal Fizik Doktora Programı (Türkçe)
Programın Amacı
Programın amacı, radyasyonun insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine hakim, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma ve zırhlama prensiplerini bilen, uygulayan ve bu konuda kişileri bilgilendiren, radyasyonu ve radyasyon ölçüm cihazlarını tıbbi ve çevresel uygulamalarda güvenli olarak kullanabilen, profesyonel medikal fizikçiler yetiştirmektir.

b) Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Türkçe)
Programın Amacı
Radyasyonun insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine hakim, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma ve zırhlama prensiplerini bilen, uygulayan ve bu konuda kişileri bilgilendiren, radyasyonu ve radyasyon ölçüm cihazlarını tıbbi ve çevresel uygulamalarda güvenli olarak kullanabilen, profesyonel Sağlık Fizikçileri yetiştirmektir.

c) Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Programın Amacı
Radyasyonun insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine hakim, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma ve zırhlama prensiplerini bilen, uygulayan ve bu konuda kişileri bilgilendiren, radyasyonu ve radyasyon ölçüm cihazlarını tıbbi ve çevresel uygulamalarda güvenli olarak kullanabilen, profesyonel Sağlık Fizikçileri yetiştirmektir.
Programın İngilizce adı: Health Physics
Eğitim Dili Tamamen İngilizcedir.