Ankara Üniversitesi
Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi
Nükleer Bilimler Enstitüsü
06100 Beşevler / ANKARA
Telefon : 0 (312) 212 03 84
Faks : 0 (312) 215 33 07
E-mail : nukbile@ankara.edu.tr