Tamamlanan Projeler
1. Co-ordinated Research Project to Evaluate Quantitatively and Promote Patient Dose Reduction Approaches in Interventional Radiology. IAEA (2003-2005)
2. AB SENTINEL Projesi (FP-6 012909) : Safety and Efficacy for new Techniques and Imaging using New Equipment to Support European Legislation. (2005-2007)
3. DPT Projesi (2005K120130): Radyasyon Uygulamaları ve Teknolojileri Geliştirme Projesi (2005-2011)
4. Yeni nesil dijital dedektörlerin (CR,DR ve Bilgisayarlı Tomografilerde) hasta radyasyon dozlarının ve sistem performanslarının ölçümü.
5.BAP Projesi (11A4045001) Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarındaki Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi (2011-2012).
6. BAP Projesi (12A4045002) Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarında Sıvı Sintilasyon Ölçüm Sistemi İle  Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi (2012-2013).