ELEKTRON MİKROSKOBU ÖLÇÜMLERİ

emb.ankara.edu.tr

Elektron Mikroskobu analiz talepleri
1. Analiz talep formu doldurularak Enstitüye iletilmelidir.
2. Talep onaylandıktan sonra Analiz türüne göre analiz ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu ve  analiz başvuru formuna uygun şekilde numune sağlanmalıdır.
Başvuru Formu için: ANALİZ TALEP FORMU
Başvuru Şartları
Enstitü hesap numarası ve başvuru adres bilgilerine erişmek için tıklayınız.

2024 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ

SEM Görüntü Analizi* 1600 TL / Saat
EDS Analizi (Nokta, çizgi ve alan taraması) 1600 TL / Saat
EDS-Haritalama 1600 TL / Saat
Altın Kaplama480 800 TL /Set
TEM Görüntü Analizi* 1200 TL / Saat
Grid üzerine TEM için numune hazırlama (numune başına) 300 TL / Numune
Kritik Nokta Kurutucu 800 TL / Numune

Analiz Hizmetlerimiz KDV den muaftır.

” Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu’nun 10.01.2022 tarih ve 1/1-5 sayılı kararı ile, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü bünyesinde yapılan ölçüm ve analiz hizmetlerinden, halihazırda fiilen Ankara Üniversitesinde çalışan personele %25 (yüzde yirmibeş) indirim uygulanır.”
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından yapılan ödemelerde KDV tahsil edilmemektedir.
Bir sette numune çapına bağlı olarak maksimum 6 adet numune altın kaplanabilir.
İncelenecek örneğin sayısı ve türüne bağlı olarak numune başına ücretlendirme yapılabilir.Telefon: 0 (312) 212 03 84
E-mail: nukbile@ankara.edu.tr