Anabilim Dalının Amacı
Nükleer reaktör teknolojileri, nükleer güvenlik ve enstrümantasyon, radyoizotop üretimi, nükleer malzeme araştırma ve geliştirmeleri, nükleer yakıt, hızlandırıcı teknolojileri ve radyasyon testleri gibi konularda lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmesi ve bu amaca uygun farklı disiplinlerden lisans öğrencileri alınarak yetiştirilmesi.
PROGRAMLARI
 NÜKLEER ENERJİ ULUSLARARASI ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İngilizce)
 Programın İngilizce adı: INTERNATIONAL JOINT MASTER’S DEGREE EDUCATION PROGRAM ON NUCLEAR ENERGY
Ortak Diploma Programının Tarafı Olan Üniversiteler:
Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti
University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (KPI), Ukrayna Cumhuriyeti
Programın Amacı
Bu programın esas amacı nükleer enerji güç santrallerinin güvenli işletilmesi için nükleer enstrümantasyon, kontrol ve radyasyon izlemesi konularında yüksek lisans öğrencileri yetiştirmektir. Bu program ayrıca Nükleer Güç Santrallerinin güvenliğini belirleyen yapısal ve işlevsel faktörler, bu faktörlerin izlenmesi için kullanılan izleme sistemleri, reaktör kontrolü ve diğer güvenlik işlemleri ile birlikte otomasyon, nötron dedeksiyonu ve ölçümü, reaktör analizi ve tasarımı, termohidrolik, ısı transferi, yakıt teknolojileri, nükleer kimya, radyolojik güvenlik konularını kapsar.
İçerdiği bilim dalları:
Fizik, Fizik mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enstrümantasyon ve Kontrol Mühendisliği.