Nükleer Araştırmalar ve Teknolojileri Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Amacı

Nükleer reaktör teknolojileri, nükleer güvenlik ve enstrümantasyon, radyoizotop üretimi, nükleer malzeme araştırma ve geliştirmeleri, nükleer yakıt, hızlandırıcı teknolojileri ve radyasyon testleri gibi konularda lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmesi ve bu amaca uygun farklı disiplinlerden lisans öğrencileri alınarak yetiştirilmesi.

PROGRAMLARI

a)  Nükleer Güç Santrallerini İzleme, Kontrol ve Güvenli İşletim Sistemleri ÇİFT DİPLOMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İngilizce)

 Programın İngilizce adı: Monitoring and control systems and safe operation of nuclear power plants

Çift-Diploma Programının Tarafı Olan Üniversiteler:

Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti

National Research Nuclear University MEPhI (NRNU MEPhI), Rusya Federasyonu

Programın Amacı

Bu programın esas amacı nükleer güç santrallerinin güvenli işletilmesi için nükleer enstrümantasyon, kontrol ve radyasyon izlemesi konularında yüksek lisans öğrencileri yetiştirmektir. Bu program ayrıca Nükleer Güç Santrallerinin güvenliğini belirleyen yapısal ve işlevsel faktörler, bu faktörlerin izlenmesi için kullanılan izleme sistemleri, reaktör kontrolü ve diğer güvenlik işlemleri ile birlikte otomasyon, nötron dedeksiyonu ve ölçümü, reaktör analizi ve tasarımı, termohidrolik, ısı transferi, yakıt teknolojileri, nükleer kimya, radyolojik güvenlik konularını kapsar.

İçerdiği bilim dalları:

Nükleer Enerji Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

b) Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Türkçe)

Programın Amacı 

Bu programın amacı, hızlandırma, detektör ve veri işleme, radyo freakans, vakum, radyasyon güvenliği, nükleer, lazer, kontrol, elektromekanik croyogeni konularında yüksek lisans öğrencilerinin yetiştitirilmesi ve araştırma faaliyetleri yürütülmesidir. Bu program ayrıca, hızlandırıcı fiziği ve teknolojileri, hızlandırıcıya dayalı ikincil demetler, dedektör ve veri işleme konularını da kapsar.

İçerdiği Bilim Dalları:

Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Sağlık Fiziği, Biyoteknoloji, Nükleer tıp, Biyoloji, Metalürji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği olarak sıralanabilir.