T.C.  ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKA METNİ