ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

VİZYON

Nükleer Bilimler Enstitüsü, iyonlaştırıcı radyasyonun sağlık ve endüstriyel alanlardaki uygulamaları ile radyasyon teknolojileri ve nükleer bilimler konularında çağdaş eğitim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet verme vizyonu ile 2006 yılında kurulmuştur.

Lisansüstü eğitimi, bilimsel alanda günümüz gelişen teknolojilerine paralel, çağdaş eğitim stratejileri içeren, öğrenci kazanımlarını temel alan, özgür, bağımsız ve yaratıcı düşünmeyi sağlayan eğitim yöntemleri ile zenginleştirerek geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlanan projeler ile genç nesillerin bilimsel araştırma yapma potansiyelini artırmak,

Ülkemizde Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Teknolojileri ile ilgili alanlarda bilimsel alt yapının kurulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve gelecekte ihtiyaç duyulacak “yetkin insan gücünün” yetiştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları uygulamaktır.

MİSYON

İyonlaştırıcı radyasyonun insan sağlığı açısından tıpta kullanılması sırasında, çevrenin izlenmesinde ve endüstriyel uygulamalarda; nükleer bilimler, nükleer ve radyasyon teknolojideki güncel gelişmeleri takip etmek, bu konuda yürütülen lisansüstü programlar ile akademik eğitim yapmak, medikal ve nükleer alanda yetkin insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak ve araştırma-geliştirme(Ar-Ge) etkinliklerini sürdürmek, ulusal ve uluslararası alanda işbirliğini imkanlarını geliştirmektir. Böylece, medikal ve nükleer alandaki kullanıcıların ve tüm toplumun iyonlaştırıcı radyasyon konusundaki bilincini ve farkındalığını geliştirmek, halkın ve tüm radyasyonla çalışanların gereksiz ışınlamalardan korunması ve radyasyon güvenliğinin sağlanması amacıyla bilimsel öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.