Misyon ve Vizyon

Misyon

Radyasyonun insan sağlığı açısından kullanılması sırasında bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip etmek. Bu konuda akademik eğitim ve araştırma etkinliklerini en üst düzeyde tutmak, ulusal ve uluslararası alanda işbirliğini geliştirmek. Kullanıcıların, hastaların, toplumun radyasyon konusundaki bilincini geliştirmek, gereksiz ışınlamalardan korunma sağlanması amacıyla bilimsel öneri ve tavsiyelerde bulunmak.

Vizyon

Nükleer Bilimler Enstitüsü, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinin öncülüğünde iyonize edici radyasyonun sağlık alanındaki uygulamaları ile çağdaş eğitim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet verme vizyonu ile kurulmuştur.

Lisansüstü eğitimi bilimsel alanda günümüz teknolojilerine uygun, çağdaş eğitim stratejileri içeren, öğrenci merkezli, özgür ve yaratıcı düşünmeyi sağlayan eğitim yöntemleri ile zenginleştirerek geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde alınan projeler ile bilimsel araştırma yapma potansiyelini arttırmak.

Ülkemizde Nükleer Teknoloji ile ilgili alanlarda alt yapının kurulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,  gelecekte ihtiyaç duyulacak insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla uluslararası düzeyde eğitim programları oluşturmak.